Przyroda nie nadąża za klimatem

Zwierzęta i rośliny nie są w stanie przystosować się odpowiednio szybko do przyszłych zmian opadów i temperatury. Nawet jednak gdyby zmiany te zachodziły powoli, ich zakres i tak w wielu przypadkach wykraczałby poza możliwości adaptacyjne wielu gatunków.

Takie wnioski z badań publikuje pismo „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”. Amerykańskie badania objęły 266 populacji 56 różnych gatunków roślin i zwierząt (w tym owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Tereza  Jezkova i John Wiens z University of Arizona sprawdzali, jak szybko gatunki zmieniały swoje klimatyczne nisze ( czyli warunki, w których są w stanie przeżyć) oraz jak miała się ta szybkość do procesu globalnego ocieplenia. Co odkryli? Okazało się, że zmiany temperatury są średnio 200 tys. razy szybsze, niż zmiany nisz klimatycznych.

Czytaj więcej