Smog nadciągnął nad stolicę

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) prognozuje na 15 grudnia pogorszenie jakości powietrza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dziś można za darmo przejechać środkami komunikacji miejskiej, nie tylko w Warszawie, ale także w niektórych okolicznych miejscowościach.

– Zachęcam do korzystania z miejskiej komunikacji, a nie z samochodów prywatnych. Pozostawienie ich na parkingach przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście – apeluje Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w WIOŚ, prognozowane wysokie stężenia są spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: spadkiem temperatury (a co za tym idzie większą emisją z ogrzewania domów) i bardzo niską prędkością wiatru. Osoby starsze i dzieci, astmatycy, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, powinny unikać dłuższego przebywania na zewnątrz. Władze Warszawy apelują także o powstrzymanie się od palenia w kominkach.

Urząd Miasta Warszawa przypomina o całkowitym zakazie opalania domowych pieców śmieciami i odpadami. Przypadki ich spalania są ujawniane nie tylko na terenie prywatnych posesji, ale również w firmach. Spalane są m.in. odpady pochodzące z produkcji, elementy starych mebli, jak również opakowań po substancjach chemicznych (np. olejach) czy opon. Taki proceder jest wykrywany podczas kontroli przeprowadzanych przez straż miejską korzystającą z niedawno otrzymanych mobilnych laboratoriów.(źródło: Urząd Miasta Warszawa)

O kryteriach oceny jakości powietrza czytaj więcej tu:
http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=skala-jakosci-powietrza