Będziemy organizatorem szczytu klimatycznego

Cytowany przez „Świat OZE” wiceminister środowiska Paweł Sałek zapowiada, że Polska w 2018 r. ma być gospodarzem szczytu klimatycznego COP24.

- Polskie bezpieczeństwo energetyczne zależy od węgla, który pozostaje naszym podstawowym surowcem. Jednak nadal powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii i czyste technologie węglowe a przy tym rozwijać się w zrównoważony sposób – mówi Paweł Sałek.

Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko uważa, że dzięki porozumieniu paryskiemu Polska zabezpieczyła swoją niezależność w zakresie prowadzenia polityki klimatycznej na bazie własnych zasobów energetycznych i technologii. Polityka energetyczna będzie nadal częścią polityki klimatycznej, do której polski rząd przywiązuje dużą wagę. Nasz kraj realizuje bowiem zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto oraz jest organizatorem kolejnego szczytu COP.

Polski rząd, szanując Porozumienie Paryskie, stoi jednak na stanowisku, że każde państwo może kształtować swoją politykę klimatyczną i energetyczną w zależności od swoich możliwości oraz swojej specyfiki surowcowej i geograficznej. Dla Polski bardzo istotna jest ta dobrowolność, ponieważ pozwala dochodzić do celów polityki klimatycznej własną ścieżką.