Trująca Małopolska i nie tylko ona

Małopolska to nie tylko Kraków. Tam problemy z zanieczyszczeniem powietrza są powszechnie znane. Z podsumowania pierwszych lat funkcjonowania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (http://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop/) wynika, że tylko dwie spośród 90 gmin, mających problemy z zanieczyszczonym powietrzem, podjęły zdecydowane i efektywne decyzje prowadzące do ograniczenia niskiej emisji szkodliwych pyłów. Aż 51 samorządów nie osiągnęło nawet jednego procenta wymaganych efektów.

Dokument przekazuje, że tylko w 2015 roku w Małopolsce wymieniono 4446 pieców węglowych na bardziej ekologiczne formy ogrzewania. Najwięcej – bo blisko trzy tysiące pieców – usunięto w Krakowie. Z drugiej strony szacuje się, że w zeszłym roku w Małopolsce zamontowano blisko 13 tysięcy kopcących pieców.

Problem nie dotyka tylko Małopolski. Bardzo zanieczyszczonym regionem jest np. region śląski. Lokalnie zaczynają zawiązywać się nawet stowarzyszenia mieszkańców, które naciskają na władze samorządowe, żeby wzięły się do pracy i rozwiązywania problemu zanieczyszczonego powietrza. Z raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) wynika, że Polska jest drugim po Bułgarii najbardziej zanieczyszczonym państwem Unii. Według EEA z powodu chorób wywołanych powodowanych przez drobiny pyłu pełne metali ciężkich, siarki, rtęci itd., umiera przedwcześnie w Polsce 51 tysięcy osób. W opinii EEA powodem takiego stanu rzeczy są używanie przestarzałych kotłów na węgiel i do spalania śmieci, nadmierne wykorzystanie węgla jako surowca energetycznego oraz ruch aut starych diesli.