Spodziewana szybka nowelizacja ustawy o OZE

Dzisiejsza „Rzeczpospolita” pisze, że wadliwe przepisy mogą uniemożliwić organizację aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Pierwszą zaplanowano już na 30 grudnia br. Konieczna wydaje się szybka nowelizacja ustawy o OZE, którą mają przygotować posłowie.

Brakuje szczegółowych wytycznych w zakresie obliczania pomocy publicznej w przypadku zgłaszanych do aukcji projektów, dla których inwestorzy uzyskali wcześniej pomoc publiczną np. w postaci unijnej dotacji – tak opisuje problem „Rzeczpospolita”.

Na wprowadzenie ewentualnych zmian pozostaje niewiele czasu. Wczoraj Urząd Regulacji Energetyki ogłosił, że pierwsze aukcje dla OZE odbędą się w dniu 30 grudnia br.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii byłaby procedowana przez zgłoszenie poselskiej inicjatywy, co pozwoliłoby ominąć mozolną procedurę jej konsultowania w ramach przygotowywania dokumentu przez rząd. Poselska „nowela” ma mieć na celu przyjęcie przede wszystkim 10 poprawek do ustawy o OZE, w tym kluczowej, która zmieni zasady udziału w aukcjach projektów, w przypadku których wcześniej inwestorzy otrzymali pomoc inwestycyjną np. w postaci unijnej dotacji. Taka pomoc stawiałaby ich w uprzywilejowanej pozycji względem inwestorów, którzy zgłoszą swoje projekty do aukcji i mogą zaproponować w efekcie niższe ceny za energię – względem inwestorów, którzy takiej pomocy nie otrzymali.


Więcej czytaj tu: http://www.rp.pl/Energianews/311309841-Zielone-elektrownie-wezma-na-siebie-ryzyko-zwiazane-z-wadliwymi-przepisami.html#ap-1