Potrzebna zmiana polityki wobec wiatraków

Cytowani przez portal GramwZielone eksperci Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) twierdzą, że w kontekście celów postawionych przez unijną politykę energetyczną, konieczne jest ponowne otwarcie Polski na rozwój energetyki wiatrowej.

Ostatnie 10 lat poświęcone zostało budowie krajowego potencjału OZE będącego w stanie wytwarzać nieco ponad 20 TWh zielonej energii rocznie. Chcąc zrealizować cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym, należałoby wytworzyć ponad 30 TWh „zielonej energii”. Zdaniem ekspertów ten cel się oddalił, a wdrożenie systemu aukcyjnego zahamowało inwestycje w OZE na półtora roku.

PSEW zwrócił uwagę na powstanie luki inwestycyjnej, której istnienie – jak wskazuje – było wielokrotnie kwestionowane przez rząd.

– W publicznej dyskusji wielokrotnie mylone są wskaźniki dotyczące udziału OZE w sektorze elektroenergetyki, udziału OZE w energetyce, oraz kwoty obowiązkowego umorzenia zielonych certyfikatów. Polska będzie rozliczana z realizacji 15 proc. celu udziału OZE w energetyce. By ten cel osiągnąć została określona trajektoria rocznych celów w sektorze paliw, ciepła i elektroenergetyki, które łącznie mają dać właśnie 15 proc. Dla sektora energetyki wiatrowej ważny jest cel w sektorze elektroenergetyki, który dla 2020 roku wynosi 19,13 proc. Z kolei wskaźniki obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów stanowią jedno z narzędzi mających wspierać rozwój elektroenergetyki odnawialnej na drodze osiągnięcia celu 2020 – komentuje zaistniałą sytuacje PSEW.

Czytaj więcej:
http://gramwzielone.pl/trendy/24620/psew-polska-nie-spelni-celu-oze-na-2016-r