Europejskie kraje powinny skuteczniej chronić swoją przyrodę

Ponad połowa obszarów przyrodniczych w Unii Europejskiej jest chroniona wyłącznie teoretycznie bo kraje należące do UE opóźniają się z wdrażaniem dyrektyw i zaleceń unijnych, mogących przyczynić się do skuteczniejszej ochrony zagrożonych gatunków.

W najnowszym raporcie WWF pt. „Preventing paper parks: How to make the EU nature laws work” wymienione zostały główne problemy oraz działania, które mogą przyczynić się do skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Pośród tych działań wymieniane są m.in. zwiększenie morskich obszarów chronionych, wdrożenie efektywnych działań ochronnych, przygotowanie planów ochrony dla wszystkich terenów przyrodniczo cennych, a także zwiększenie nakładów na ich ochronę, dobry system monitoringu oraz skuteczne egzekwowanie prawa.

- Europa ma jedno z najsilniejszych praw ochrony przyrody na świecie, jednak na skutek wielu niezgodnych z prawem działań dalej tracimy cenne gatunki i siedliska – uważa Dariusz Gatkowski z WWF Polska. - Dobre prawo musi być odpowiednio wdrażane, poparte efektywnym zarządzaniem i odpowiednim finansowaniem, aby przynieść zamierzone skutki. – dodaje.

W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że unikalne obiekty przyrodnicze, takie jak mokradła, góry, rzeki oraz obszary morskie są zagrożone z powodu istnienia luk prawnych, braku odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko i nieistniejących lub nieodpowiednich planów zarządzania. Zdaniem Fundacji WWF Dyrektywy dotyczące ochrony przyrody w UE są nagminnie naruszane.

W raporcie zostały przedstawione również pozytywne przykłady ochrony środowiska, które przyniosły korzyści nie tylko dla przyrody, ale także dla mieszkańców i gospodarki – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. (źródło: Fundacja WWF Polska).

Streszczenie raportu w języku angielskim znajduje się tu:
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_preventing_paper_parks_summary.pdf