IEO o zmianie ustawy o OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej skomentował  propozycje Ministerstwa Energii mające skorygować regulacje dla rynku OZE.

 

Zdaniem IEO, "w podjętej próbie wyeliminowania oczywistych błędów" w ustawie o OZE – do których IEO zalicza „abstrakcyjną i nielogiczną” strukturę koszyków aukcyjnych, systemie świadectw pochodzenia energii z biogazu rolniczego, a także „oczywiste niedoróbki przepisów martwych lub niezgodnych z prawem UE", w tym definicji biomasy lokalnej – „zabrakło szerszej perspektywy kompleksowych zmian” – przytacza opinię Instytutu portal Gramwzielone.pl.  – Próba wsparcia małych OZE nie doprowadzi do rozwoju tego segmentu, a jednocześnie prowadzić będzie do dalszej dyskryminacji mikrogeneracji i przyszłościowych technologii oraz powrotu – jako rzekomego panaceum – do prymitywnego współspalania biomasy z węglem w największych jednostkach. Nowelizacja podnosi, o rząd wielkości, próg mocy elektrowni współspalających – taka jest opinia IEO.

 

Czytaj więcej:

http://gramwzielone.pl/trendy/27287/ieo-komentuje-projekt-nowelizacji-ustawy-o-oze