Instalacje fotowoltaiczne dla domu

Instalacje fotowoltaiczne dla domu

Energia promieniowania słonecznego to odnawialne źródło energii o największym potencjale. Dzięki zastosowaniu fotowoltaiki każdy z nas może produkować energię elektryczną na własne potrzeby.

Stale kurczące się zasoby paliw konwencjonalnych oraz rosnące zużycie energii zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Takimi źródłami są m.in., promieniowanie słoneczne, wiatr, pływy morskie, fale morskie, biomasa, biogaz i geotermia. Na szczególną uwagę zasługuje to pierwsze. Słońce wypromieniowuje ogromne ilości energii. Jest jej wielokrotnie więcej niż zapotrzebowanie na energię na Ziemi. Jedną z metod wykorzystania energii promieniowania słonecznego jest jej bezpośrednia zamiana na energię elektryczną za pomocą fotowoltaiki. Fotowoltaika to technologia, która wykorzystuje efekt fotoelektryczny który został odkryty w 1839 roku przez francuskiego fizyka Aleksandra Edmunda Becquerela. Moduły fotowoltaiczne są wykorzystywane zarówno w instalacjach dużej mocy rzędu kilku MW oraz w przydomowych mikroinstalacjach (mikroinstalacja to instalacja o mocy do 40 kW). Również w Polsce, z roku na rok, przybywa instalacji fotowoltaicznych. Tylko w 2015 roku w Polsce zostało zbudowane ponad 50 MW instalacji fotowoltaicznych.

Instalacje przydomowe
Coraz bardziej popularne stają się w Polsce mikroinstalacje fotowoltaiczne. Są one w stanie pokryć znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną w domu jednorodzinnym, co pozwala wygenerować oszczędności w domowym budżecie. Mikroinstalacje można podzielić na dwa rodzaje: podłączone do sieci (ang. on-grid) oraz autonomiczne instalacje - niepodłączone do sieci (ang. off-grid). W przypadku instalacji autonomicznych niezbędne jest zastosowanie akumulatorów, które pozwalają na magazynowanie energii elektrycznej w okresach, gdy produkcja z fotowoltaiki przewyższa bieżące zużycie. Niestety zastosowanie akumulatorów znacznie podwyższa koszty inwestycji. Tańszym i bardziej popularnym rozwiązaniem jest instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej pozwalająca oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Wyprodukowana w mikroinstalacji fotowoltaicznej energia może zostać oddana do sieci bez konieczności uzyskiwania koncesji i bez rejestrowania działalności gospodarczej. Właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej za każdą kWh energii elektrycznej oddanej do sieci uzyskuje prawo do pobrania z sieci 0,8 kWh energii elektrycznej bez części opłat (dla instalacji o mocy do 10 kW). Oznacza to, że sieć elektroenergetyczna jest traktowana jak magazyn energii elektrycznej o sprawności 80%. W przypadku większych instalacji, o mocy powyżej 10 kW do 40 kW włącznie, za każdą oddaną do sieci kWh energii elektrycznej uzyskuje się prawo do pobrania z sieci 0,7 kWh energii elektrycznej z sieci bez ponoszenia części opłat.
W tym systemie bardziej opłacalne jest wykorzystywanie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby i oddawanie jak najmniejszej ilości energii elektrycznej do sieci. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest takie zaprojektowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, aby roczna produkcja energii elektrycznej z tej instalacji była zbliżona do rocznego zużycia energii elektrycznej w naszym domu.
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w domu jednorodzinnym dzięki zastosowaniu fotowoltaiki pozwala na produkcję energii elektrycznej oraz daje wymierne oszczędności w domowym budżecie.

Autor, Jarosław Bigorajski, jest Kierownikiem Zespołu Ekologów Detalicznych w Banku Ochrony Środowiska.