Inwestycja z poszanowaniem środowiska naturalnego

Inwestycja z poszanowaniem środowiska naturalnego

Bank Ochrony Środowiska, realizując swoją misję, wspiera inwestycje proekologiczne.
Ze środków Inicjatywy JESSICA oraz własnych BOŚ sfinansowana została m.in. budowa aquaparku o funkcjach sportowo – wypoczynkowych. Atutem obiektu jest jego nowoczesny kształt, wystrój, wyposażenie i przede wszystkim zastosowanie nowoczesnych proekologicznych technologii.

Na terenie kompleksu Aquacentrum w Redzie znajduje się basen pływacki, centrum fitness, sauny z centrum SPA & Welness, korty do squasha, a także oceanarium i całoroczny ogród zimowy ze ścieżkami edukacyjnymi dla dzieci.

Budownictwo pasywne
Zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa obiekt w części biurowej, handlowej i usługowej spełnia wymogi stawiane budynkom pasywnym - szacowane zapotrzebowanie na energię tej części budynku wynosi mniej niż 15 kWh/m2.
Budynek pasywny to taki, który wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/m2/rok – co oznacza, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego takiego obiektu potrzeba 15 kW energii. Odpowiada to spaleniu 1,5 l oleju opałowego lub 1,7 m3 gazu albo 2,3 kg węgla. Dla porównania: zapotrzebowanie na ciepło dla budynków budowanych ogrzewanych w sposób tradycyjny wynosi około 120 kWh/m2/rok.
W budynku pasywnym komfort termiczny zapewniony jest dzięki pasywnym źródłom ciepła i rozwiązaniom technicznym. Są to m.in. urządzenia elektryczne, ciepło odzyskane w wyniku procesu wentylacji, dogrzewanie powietrza wentylującego budynek (np. w rekuperacji), wykorzystanie energii słonecznej. Techniki pasywnego (biernego) ogrzewania słonecznego oznaczają naturalne wykorzystywanie tej energii poprzez m.in. właściwą orientację względem stron świata i duże przeszklenia południowej elewacji budynku. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać promieniowanie słoneczne do oświetlania i ogrzewania pomieszczeń z użyciem okien.
Współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych (dach, ściany, podłoga na gruncie) w budynkach pasywnych jest mniejszy niż 0,15 W(m2•K). Same przegrody zewnętrzne są wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować mostki termiczne, natomiast okna posiadają współczynnik przenikania ciepła U poniżej 0,8 W/(m2•K) dla ramy i przeszklenia. Współczynnik ten określa właściwości ciepłochronne przegrody budowlanej, umożliwia obliczanie ciepła przenikającego poprzez przegrody termiczne, a także porównywanie ich właściwości cieplnych. Im współczynnik ma mniejszą wartość, tym lepsze właściwości termoizolacyjne ma przegroda.
W Aquacentrum tam gdzie było to możliwe zastosowano się do wytycznych budownictwa pasywnego. W obiekcie układ klimatyzacyjny został wyposażony w dwu i trójstopniowe systemy odzysku ciepła. Bloki odzysku ciepła zostały tak dobrane, aby uzyskać maksymalnie wysoki poziom odzysku ciepła przy minimalnych oporach przepływu.

Budownictwo zrównoważone może przynosić zyski nie tylko w przypadku projektów deweloperskich.

Elektroliza membranowa, czyli przyjazna dla środowiska dezynfekcja wody
Aby utrzymać wodę basenową wolną od bakterii i innych zanieczyszczeń w większości istniejących instalacji basenowych stosuje się chlor w postaci gazowej lub ciekłego roztworu. Jego przechowywanie i dozowanie jest czasem problematyczne, a skuteczność roztworu niekiedy bywa niezadawalająca. W Aquacentrum chlor jest produkowany na miejscu z soli za pomocą elektrolizera membranowego. Elektroliza stanowi ekologiczną, a pod względem technicznym perfekcyjną, alternatywę dla tradycyjnie stosowanego podchlorynu sodu lub innych substancji dezynfekujących. Chlor, wodór oraz ług sodowy wytwarzane są ze zwykłej soli kuchennej na miejscu. Dzięki procesowi elektrolizy chlor wytwarza się z chlorku sodu, który jest całkowicie nieszkodliwy. Jest to bardzo bezpieczne, ponieważ nie trzeba transportować ani przechowywać chemikaliów zwykle używanych do dezynfekcji.
Z wody z natrysków oraz wody basenowej gdzie konieczna jest podmiana 30l/osobę, a także z płukania filtrów basenowych odzyskiwane jest ciepło, a następnie, przed zrzutem do kanalizacji, jest ona wykorzystana do spłukiwania toalet. W ten sposób oszczędzana jest zarówna energia cieplna jak i zużycie wody.

Kogeneracja

Kogeneracja to technologia skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o jedno źródło wytwarzania. Energia cieplna oraz elektryczna w Aquacentrum jest generowana przez układ kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym. Siłą napędową jest silnik spalinowy, a układ ma sprawność rzędu 90 procent. Sprawność takiego urządzenia jest dużo wyższa niż wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w sposób rozdzielony. Ze względu na odzysk ciepła pochodzącego ze spalin, kogeneracja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zużywanego paliwa. Zastosowanie systemu kogeneracji prowadzi do ograniczenia szkodliwego wpływu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji CO2. W przypadku aquaparku jest to ważna kwestia ze względu na konieczność ciągłej pracy takiego obiektu.
Inwestor świadomy tego jak ważne dla środowiska jest oszczędzanie zużywanej energii, zainstalował w obiekcie także energooszczędne źródła światła – LED.

Po roku działalności Aquacentrum można z czystym sumieniem powiedzieć, że okazał się on sukcesem komercyjnym – kolejki chętnych ustawiają się przed kasami obiektu każdego dnia.
Jest to dowód na udane połączenie realizacji inwestycji z poszanowaniem środowiska naturalnego z sukcesem finansowym.

Autorka, Natalia Derdzikowska, jest Głównym Ekologiem ds. Klientów Korporacyjnych Departamentu Ekologii Banku Ochrony Środowiska