Irlandczycy wzięli się za bary z OZE

Irlandia wdraża mechanizmy, których celem jest osiągnięcie docelowo 40-procentowego udziału OZE w miksie energetycznym. Irlandzki rząd już ponad dwa lata zaczął dotować rozwój odnawialnych źródeł energii.

Z danych Eurostatu wynika, że ogólny udział zielonej energii w irlandzkim miksie energetycznym wyniósł na koniec 2015 roku 9,2 proc. Unia Europejska oczekuje jednak, że do 2020 r. udział ten wyniesie 16 procent, co jak na razie wydaje się bardzo trudne do osiągnięcia.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) na koniec 2016 r. OZE w Irlandii to przede wszystkim farmy wiatrowe o mocy 3,02 GW, elektrownie wodne wytwarzające moc ok. 240 MW, biogazownie o mocy 58 MW oraz bioelektrownie (18 MW). Elektrownie fotowoltaiczne dostarczają moc rzędu kilku MW. Jednak także irlandzcy deweloperzy oczekują rządowego wsparcia przy realizacji inwestycji w fotowoltaikę, która dostarczy moc ok. 1,5 GW. Dotychczas wspierane były wyłącznie inwestycje w lądowe farmy wiatrowe, małe elektrownie wodne o mocy do 5 MW, a także biogazownie i elektrownie biomasowe.

Dotacje mają zostać skierowane do firm , które wygrają aukcje. Inwestycje będą określane taryfami feed-in premium – inwestorzy dostaną wyrównanie między ceną energii sprzedanej na rynku, a ceną zagwarantowaną w aukcji. (na podstawie GramwZielone.pl Red.)