Konferencja na temat przyszłości energetyki w NFOŚiGW

Prawie 200 uczestników, w tym ponad 20 przedstawicieli mediów, zgromadziła konferencja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod hasłem „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska”, która odbyła się 3 kwietnia w siedzibie Funduszu. Stanisław Kluza, Prezes BOŚ mówił o roli i sposobach finansowania branży w aspekcie zwiększania efektywności energetycznej.

W spotkaniu w NFOŚiGW uczestniczyli m.in.: Minister Środowiska – prof. Jan Szyszko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej – Paweł Sałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej J. Piotrowski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii – Agnieszka Michalska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – dr inż. Konrad Tomaszewski, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW i Prezes WFOŚiGW w Olsztynie – Adam Krzyśków, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” – Jacek Szymczak, Prezes Zarządu PEC „Geotermia Podhalańska” – Wojciech Ignacok.

Stanisław Kluza, Prezes BOŚ, mówił o roli sektora bankowego w finansowaniu energetyki. Stwierdził m.in., że ogrom zobowiązań i wynikających z nich zadań inwestycyjnych będą wymagały - niezależnie od innych możliwości - wsparcia sektora bankowego. Zaakcentował konieczność zmniejszenia strat w sieciach ciepłowniczych, wspomniał o nowych technologiach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz o pracach na rzez rozwoju technologii magazynowania energii. Zwrócił uwagę na formułę ESCO jako charakterystyczną dla finasowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej. Przypomniał, że kompleksowa oferta BOŚ zawiera następujące elementy: finansowanie preferencyjne, finasowanie inwestycyjne i obrotowe, wsparcie finasowania NFOŚiGW i WFOŚiGW, leasing, doradztwo inwestycyjne oraz pakiet „europejski” – dla firm zainteresowanych dotacjami z UE. (Red.)