Konkurs plastyczny „W Trosce o Środowisko – przyroda widziana oczyma dziecka”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu już po raz czwarty organizuje konkurs plastyczny „W Trosce o Środowisko – przyroda widziana oczyma dziecka”, który skierowany jest do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych województwa opolskiego.

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród najmłodszych wrażliwości ekologicznej, kształtowanie ich poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, wyzwalanie w nich pozytywnego sto-sunku do świata przyrody i dostrzegania przez nich jego niezwykłych detali oraz umożliwienie zaprezentowania ich indywidualnych zdolności twórczych. Z uwagi na duże zainteresowanie Konkursem w poprzednich latach, WFOŚiGW w Opolu postanowił, iż Konkurs będzie miał charakter cykliczny. Przyjęta przez Fundusz forma Konkursu, stanowi nie tylko doskonały element edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców Opolszczyzny, ale również promo-cję indywidualnych zdolności twórczych jego uczestników.
Na prace, ukazujące sposób w jaki dzieci postrzegają środowisko i co należy robić, aby je chronić WFOŚiGW czeka do 30 maja 2017 r.
W tym roku wyłonionych zostanie 4 laureatów. Dodatkową formą wyróżnienia będą nagrody rzeczowe dla klas, do których uczęszczają przedstawiciele laureatów.
Serdecznie zapraszamy.(Red)