Mają być zmiany ustawy o OZE

Podczas obrad Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii zaplanowanego na 8 czerwca ma odbyć się ważna debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Energii o nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) – pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Zostanie wtedy zaprezentowany zakres zmian ustawy.

Inicjatorem nowelizacji ma być samo Ministerstwo Energii. Rozważane jest wprowadzenie oddzielnego systemu wsparcia dla małych instalacji, których definicja w zakresie maksymalnej mocy zostanie jesienną nowelą rozszerzona z obecnych 200 kW do 500 kW. Taryfy będą dotyczyć jednak tylko wybranych technologii - małych elektrowni wodnych, a także źródeł do 500 kW wykorzystującym biogaz z wysypisk, ścieków i odpadów rolniczych. Ta ostatnia kwestia ma być uzgodniona jeszcze z Ministerstwem Rolnictwa. Wsparcie ma na razie ma dotyczyć tylko nowych instalacji.

W nowelizacji – oprócz zmiany definicji małych instalacji – ma się też pojawić propozycja dotycząca rozszerzenia maksymalnej mocy dla mikroinstalacji: z obecnych 40 do 50 kW. Poprawione mają zostać także wadliwe przepisy ustawy o OZE w zakresie odliczania pomocy publicznej – mają być one zgodne z wytycznymi UE.(Red.)