Mniejsze miasta będą przygotowywane na zmianę klimatu

Mniejsze miasta będą przygotowywane na zmianę klimatu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) rozpoczął realizację projektu CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”. Przedsięwzięcie o wartości ponad 5 mln zł finansowane będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (w 85 proc.) oraz z budżetu państwa (w 15 proc.). Instytut pracuje w porozumieniu z NFOŚiGW.

Norweskim partnerem IOŚ-PIB jest firma Vista Analyse z międzynarodowym doświadczeniem doradczym w opracowywaniu miejskich strategii adaptacyjnych.

Konferencja inaugurująca projekt CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” odbyła się 22 marca br. w Warszawie przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, prelegentów z Polski i Norwegii oraz reprezentantów miast zaangażowanych w realizację pomysłu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z projektem CLIMCITIES w kontekście zmian klimatu - ze szczególnym uwzględnieniem problemów samorządów lokalnych.

– Aktywne działania adaptacyjne – takie jak realizowany projekt CLIMCITIES – to systematyczne i racjonalne podejście do zmian klimatu. Dobrze zaplanowane, podjęte odpowiednio wcześnie działania adaptacyjne to przede wszystkim ochrona ludzkiego życia, a także wymierne korzyści ekonomiczne w przyszłości – komentuje Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. – Projekt CLIMCITIES tworzy synergię z Projektem Opracowania Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (MPA) i stanowi jego uzupełnienie w zakresie specjalistycznej wiedzy przekazanej pracownikom samorządowym dotyczącej adaptacji do zmian klimatu” – powiedział dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB.

Głównymi celami projektu CLIMCITIES są rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski poprzez m.in. upowszechnianie w nic wiedzy. (źródło: NFOŚiGW)