NFOŚiGW: będzie 50 mln zł dla parków narodowych

NFOŚiGW: będzie 50 mln zł dla parków narodowych

Wnioski dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia ośrodków edukacji ekologicznej prowadzonych przez parki narodowe, będzie można składać od 28 kwietnia do 26 czerwca 2017 r. W ramach programu unijnego podpisano dotąd umowy na przeszło 40 mln zł. W drugim naborze do rozdysponowania jest kolejne 50 mln zł.

– Park narodowy to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Edukacja przyrodnicza stanowi, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, jedno z podstawowych zadań parków narodowych. Dla NFOŚiGW parki narodowe są kluczowymi partnerami współpracy – mówi Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się tylko parki narodowe, dla których tym razem zarezerwowano w sumie 50 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu to 85 procent.

NFOŚiGW w ramach pierwszego naboru, który odbywał się od 31 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., otrzymał 16 wniosków, z czego 12 oceniono pozytywnie. Fundusz podpisał umowy na łączną kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł przy całkowitym koszcie przedsięwzięć ok. 59 mln zł. Największe dofinansowanie z unijnych pieniędzy otrzymały wówczas: Narwiański Park Narodowy (ponad 8 mln zł na Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”), Tatrzański Park Narodowy (prawie 8 mln zł na modernizację Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego) i Karkonoski Park Narodowy (ponad 6 mln zł na Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów). (źródło: NFOŚiGW)