NFOŚiGW na II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu

Polskie doświadczenia w budowaniu systemu finansowania ochrony środowiska w kraju oraz efekty 28-letniej działalności NFOŚiGW przedstawił Prezes Zarządu Kazimierz Kujda podczas II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu na Ukrainie. W spotkaniu 23-25 czerwca uczestniczyło kilkaset osób, a polskiej delegacji przewodniczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Na polsko-ukraińskim wydarzeniu rozmawiano przede wszystkim o odbudowie znaczenia regionu Karpat oraz o makroregionalnej strategii rozwoju tej części Europy. Poza przedstawicielami Ukrainy i Polski w Forum wzięli udział reprezentanci rządów, samorządów i organizacji pozarządowych Rumunii i Węgier. W trakcie Forum dyskutowano m.in. na temat wymiany doświadczeń Polski i Ukrainy w drodze do budowy potencjału regionu oraz integracji Ukrainy z Unią Europejską. Przy tej okazji Kazimierz Kujda omówił doświadczenia w budowaniu systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz efekty 28-letniej działalności Funduszu. Zadeklarował również gotowość strony polskiej i Narodowego Funduszu do współpracy w zakresie wymiany doświadczeń.

Podczas Forum marszałek Sejmu Marek Kuchciński wielokrotnie podkreślał, że Karpaty zasługują na współpracę i rozwój. Zwracał też uwagę na zasadniczą rolę, jaką wykonują parlamenty w przygotowaniu pozytywnego nastawienia wobec współpracy w Europie Środkowej i strategii karpackiej. Marszałek Sejmu mówił też o takich inicjatywach regionalnych, jak cykl konferencji Europa Karpat, czy współpraca w obszarze Międzymorza. Zdaniem Marka Kuchcińskiego strategia karpacka jest bardzo dobrym przykładem realizacji współpracy między państwami UE a krajami stowarzyszonymi, spoza Wspólnoty. Z kolei przewodniczący parlamentu Ukrainy Andrija Parubija zauważył, że potrzebna jest makroregionalna strategia dla Karpat, taka jak na przykład dla regionu alpejskiego. Według niego Karpaty powinny stać się perspektywą i szansą dla wszystkich mieszkańców regionu.
Inicjatorami Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu byli: Lwowska Rada Obwodowa oraz Związek Euroregion Karpaty – Ukraina. Z ramienia NFOŚiGW w spotkaniu w Truskawcu uczestniczyła także Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami Anna Czyżewska.(źródło: NFOŚiGW)