NFOŚiGW podpowie jak sporządzić audyt energetyczny do wniosku o dofinansowanie unijne

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym będzie tematem kolejnego już szkolenia w siedzibie NFOŚiGW. Na spotkaniu dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych eksperci podpowiedzą też, jak wyliczyć maksymalną wysokość dofinansowania.

Pozostałe zagadnienia, które podczas szkolenia poruszą eksperci Narodowego Funduszu, to: ogólne informacje dotyczące poddziałania 1.3.2, kwestia samego zgłoszenia i przygotowania go w generatorze wniosków o dofinansowanie, a także pomoc publiczna w kontekście wdrażania poddziałania 1.3.2, analiza kosztów i korzyści we wniosku oraz załączniki finansowe oraz procedury zawierania umów.

Spotkanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych odbędzie 24 kwietnia br. się w NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3A). Szkolenie jest bezpłatne.

Na szkolenie można rejestrować się do 20 kwietnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-132-poiis/