NFOŚiGW: ponad 80 mln zł dla Gdańska

NFOŚiGW: ponad 80 mln zł dla Gdańska na zapobieganie powodziom

Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej i budowę 5 zbiorników retencyjnych jest głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”, na który NFOŚiGW przeznaczył ponad 80 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 131 mln zł.

Umowę dotyczącą systemów gospodarowania wodami opadowymi podpisali dzisiaj (9 maja 2017 r.) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w sali im. Lecha Kaczyńskiego: Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Aleksandra Dulkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska w obecności Mariusza Gajdy, Wiceministra Środowiska, Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego oraz Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. Głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk” jest poprawa gospodarki wodnej miasta, w tym odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowa zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Osowa. Tym samym poprawić ma się jakość środowiska oraz warunki życia mieszkańców Gdańska. W szczególności miasto zostanie zabezpieczone przed podtopieniami i powodziami. Efektem działań, podjętych w dużej mierze dzięki umowie z NFOŚiGW, będzie także zwiększenie odporności Gdańska na niekorzystne zjawiska związane ze zmianą klimatu: nawalne deszcze, opady śniegu, susze, miejskie wyspy ciepła. Cele te realizowane będą poprzez kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wód opadowych, dzięki któremu nastąpi: zwiększenie ilości retencjonowanej wody (ok. 64 tys. m3), wzrost efektywności pracy systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zwiększenie wykorzystania wód opadowych w miejscach ich powstawania (fontanny, zbiorniki przeciwpożarowe).(źródło: NFOŚiGW)