NFOŚiGW przekazał Nowej Cerkwi specjalistyczny sprzęt do usuwania skutków nawałnic

4 pilarki spalinowe, 4 kanistry, 2 agregaty prądotwórcze i 10 siekier przekazał NFOŚiGW wsi Nowa Cerkiew w gminie Chojnice, poszkodowanej w sierpniowych nawałnicach. Specjalistyczny sprzęt do usuwania skutków nawałnic pozwoli przywracać ład w najbliższym otoczeniu mieszkańców. To kolejne wsparcie Narodowego Funduszu dla Nowej Cerkwi, będące następstwem oddolnej inicjatywy pracowników.

Tym razem to Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wygospodarowaniu ponad 23 tys. zł dla mieszkańców Nowej Cerkwi, którym wcześniej (24 sierpnia br.) postanowili pomóc pracownicy Narodowego Funduszu. Wówczas do wsi w województwie pomorskim, dotarły artykuły pierwszej potrzeby, m.in. środki chemiczne, spożywcze, koce, pościele i ręczniki, które w zbiórce z własnej inicjatywy zgromadzili pracownicy NFOŚiGW.

To jednak była kropla w morzu potrzeb, a na miejscu okazało się, że brakuje specjalistycznego sprzętu, który ułatwiłby ochotniczej straży pożarnej usuwać takie skutki nawałnic, jak połamane drzewa czy zerwane konstrukcje dachów. Dlatego też Zarząd NFOŚiGW przeznaczył znaczne środki finansowe na zakup 4 pił spalinowych, 4 kanistrów, 2 agregatów prądotwórczych i 10 siekier. Cały ten sprzęt został przekazany 31 sierpnia br. na ręce Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Łukasza Kwiatkowskiego i Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Chojnice, Adama Kuklewskiego.

– Pilarki pomogą przy usuwaniu połamanych drzew na skutek silnych wiatrów, huraganów, ale także w akcjach przeciwpowodziowych do usuwania zatorów z połamanych drzew, niesionych przez nurt rzeki. Piłami spalinowymi do drewna będą wykonywane przeciwogniowe pasy w lasach oraz przecinane konstrukcje drewniane w celu usunięcia skutków pożaru lub katastrof budowlanych, czyli ich podstawowe przeznaczenie (cięcie drewna) będzie bardzo rozszerzone – powiedział Komendant Gminny OSP Łukasz Kwiatkowski. – Ponadto przekazane agregaty prądotwórcze w naszych jednostkach będą służyły do oświetlenia terenu, napędu różnego typu narzędzi ratowniczych, jak również do zasilania urządzeń medycznych ratujących lub podtrzymujących życie czy też do zasilania bardzo ważnych ze względu na bezpieczeństwo obiektów – dodał Komendant.

Wsparcie Narodowego Funduszu dla mieszkańców Nowej Cerkwi to przykład wielokierunkowego reagowania na potrzeby poszkodowanych w nawałnicach – zarówno w wymiarze oddolnym na zasadzie „ludzie ludziom”, jak i instytucjonalnym. Odbiorcy pomocy byli wyraźnie pokrzepieni świadomością, że otrzymali równoczesne wsparcie od centralnej instytucji publicznej, jaką jest NFOŚiGW oraz jej pracowników, którzy w swoim gronie zorganizowali spontaniczną zbiórkę darów.(źródło: NFOŚiGW).