NFOŚiGW wesprze Ząbki w adaptacji do zmian klimatu

Ponad 36,5 mln zł z unijnej kasy otrzymają Ząbki na systemy gospodarowania wodami opadowymi na podstawie podpisanej 4 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW umowy. Projekt o wartości 43 mln zł będzie realizowany w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020.

Zakres przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” obejmuje budowę systemu kanalizacji deszczowej o łącznej długości 12 km oraz trzech urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi. Dzięki temu beneficjent, którym jest Gmina Miasta Ząbki, osiągnie wymierny efekt ekologiczny. Objętość retencjonowanej wody wyniesie 5 906,00 m3 a 14 545 osób zostanie objętych systemem zagospodarowania wód opadowych.

Ekologiczna inicjatywa Ząbek jest jednym z większych przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach tego typu projektów. Jej celem jest maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych. Projekt przyczyni się także do minimalizacji podtopień budynków oraz zalewania ulic oraz zmniejszy zużycie wody z sieci miejskiej związane z podlewaniem zieleni. (źródło: NFOŚiGW)

Pełna treść informacji:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1046,nfosigw-wesprze-zabki-w-adaptacji-do-zmian-klimatu.html