Nowe rozdanie w unijnym programie LIFE

Nowe rozdanie w unijnym programie LIFE

Na projekty polskich wnioskodawców dotyczące środowiska lub klimatu Komisja Europejska będzie czekała od 28 kwietnia do września br. W tegorocznym naborze do programu LIFE największe szanse na pieniądze z unijnej kasy mają międzynarodowe innowacyjne przedsięwzięcia oraz projekty przyrodnicze, w których Polska, już tradycyjnie, odnosi sukcesy w Europie. To ostatni rok, w którym nasz kraj ma zarezerwowane 40 mln euro na podprogram środowiskowy. Z NFOŚiGW można liczyć na współfinansowanie i pomoc w przygotowywanych projektach.

NFOŚiGW pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska, które z kolei jest instytucją wdrażającą program LIFE w Polsce.

– Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, a także tych dotyczących ochrony przyrody – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Budżet programu na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro.

– Rok 2017 jest ostatnim, w którym nasz kraj ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. To oznacza, że polscy wnioskodawcy mają zwiększone szanse na pieniądze w obecnym naborze pod warunkiem przygotowania dobrej jakości wniosków. Pomóc w tym może NFOŚiGW – wyjaśnia Kazimierz Kujda, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W kolejnych latach, od 2018 r., projekty nadsyłane z poszczególnych krajów UE – zarówno w podprogramie na rzecz środowiska, jak i klimatu – będą ze sobą konkurować i tylko najlepsze z nich mają szansę na uzyskanie wsparcia. (źródło: NFOŚiGW)