Nowy wzór zielonych certyfikatów

Nowy wzór zielonych certyfikatów

Pojawił się nowy wzór wniosku o wydanie świadectw pochodzenia energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, czyli tzw. zielonych certyfikatów. Udostępnił go Urząd Regulacji Energetyki (URE)

Nowy wzór obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i jest dostępny na stronie URE w postaci przykładowego wniosku o wydanie świadectw pochodzenia wraz z niezbędnymi załącznikami. Można go ściągnąć stąd:


https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/swiadectwa-pochodzenia/5067,Aktualne-przykladowe-wzory-wnioskow-i-zalacznikow-do-wniosku-o-wydanie-swiadectw.html

Ze świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych mogą nadal korzystać właściciele instalacji OZE, którzy uruchomili produkcję energii objętą koncesją przed 1 lipca 2016 r. Jeśli chodzi o instalacje po tym terminie – z wyjątkiem prosumenckich mikroinstalacji, dla których przewidziano inny system wsparcia – inwestorzy mogą ubiegać się o wsparcie operacyjne w ramach systemu aukcyjnego.(źródło: GramwZielone.pl)