Olszanka dostanie wsparcie na likwidację nielegalnego składowiska odpadów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdził wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn. „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela” dla Gminy Olszanka.

Gmina otrzyma 388,9 tys. zł. pomocy na usunięcie beczek i pojemników z chemikaliami znajdujących się na terenie dawnego zakładu produkcyjnego w Pogorzeli.

Odpady niebezpieczne znajdują się w 4 magazynach oraz 3 miejscach na otwartym terenie, bezpośrednio na gruncie co może stwarzać ryzyko niekontrolowanych wycieków do środowiska naturalnego. Pojemniki będące w magazynach są w bardzo złym stanie technicznym. W magazynie oraz w okolicy kilkunastu metrów wyczuwalny jest ostry zapach chemikaliów.

Realizacja zadania będzie polegała na pogrupowaniu odpadów, ich przepakowaniu do bezpiecznych pojemników, a następnie unieszkodliwieniu w odpowiednim zakładzie posiadającym wymagane pozwolenia.(źródło: WFOŚiGW w Opolu)