OZE jest opłacane. Pod określonymi warunkami.

W opinii Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, inwestycje w OZE wciąż mogą być dla niektórych grup korzystne i opłacalne, chociaż w tej kwestii jest sporo dezinformacji. Wywiad z prezesem publikuje portal Ekologia.pl.

Gdzie tkwi kluczowy problem z obecnym systemem wsparcia OZE?

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej: W zasadzie, zamiast o systemie wsparcia OZE, powinniśmy mówić o systemie rozliczeń. Jednym z istotnych problemów znowelizowanej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) jest to, że zamiast w miarę stabilnego punktu odniesienia w postaci taryfy gwarantowanej, czy chociażby ceny energii, mamy w Ustawie OZE odniesienie do taryfy za energię elektryczną. Nawet, przy optymistycznym założeniu, że cena energii nie będzie rosła, nie wiemy przecież, jak będzie się zmieniała taryfa i jej poszczególne składniki. Zapisy Ustawy stawiają prosumentów, przez których rozumiem zarówno osoby fizyczne, jak i tzw. ułomne osoby prawne, czyli np. stowarzyszenia, szkoły czy gminy, w mocno niekomfortowej sytuacji. Aby mogli oni przeprowadzić jakąkolwiek wiarygodną symulację finansową wykorzystania OZE, musieliby np. znać swoją taryfę za energię z wyprzedzeniem 15 czy 20-letnim. Jest to oczywiście nierealne, a obecna polityka energetyczna i informacyjna tego zadania nie ułatwia.

Czyli przyczyny problemów na rynku należy szukać w zawiłościach legislacyjnych, a nie w nierzetelności części firm działających na rynku OZE?

Obie strony, zarówno klienci, jak i firmy sektora OZE mają problem z brakiem przejrzystości obecnego mechanizmu rozliczeń. Niestety, tak zawiły system tworzy doskonałe pole do wszelkiego rodzaju nadużyć ze strony podmiotów, starających się wprowadzić klienta w błąd tworząc symulacje finansowe, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego, niezmiernie ważne jest poszerzanie wiedzy w obu grupach, aby różnica wiedzy po stronie klienta i dostawcy technologii była jak najmniejsza. Temu właśnie mają służyć szkolenia, takie jak to, które odbędzie się w Katowicach przy okazji Konferencji Efektywności Energetycznej infoENERGIA.
Czytaj cały wywiad tu: http://www.ekologia.pl/wywiady/inwestycje-w-oze-moga-oplacalne-wywiad-z-grzegorzem-wisniewskim-prezesem-instytutu-energetyki-odnawialnej,22490.html