Pierwszy dzień wiosny Międzynarodowym Dniem Lasów

Pierwszy dzień wiosny Międzynarodowym Dniem Lasów

21 marca jest Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto ustanowiło w 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ. Chodzi w nim o podnoszenie świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania ziemi. Ale nie tylko o to.

Na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy i rzecz jasna święto lasu jest również obchodzone w Polsce. Nie chodzi jednak wyłącznie o same obchody, ale o budzenie w ludziach świadomości ekologicznej - święto ma być zachętą do sadzenia drzew i sprzątania lasów. Lasy pokrywają ⅓ lądów na ziemi. Niestety ich powierzchnia szybko się kurczy, w ciągu roku znika ponad 5 milionów hektarów lasów.

W Polsce sytuacja jest o wiele lepsza, niż w wielu innych krajach. Jesteśmy wręcz w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Według informacji Lasów Państwowych, lasy zajmują 29,5 proc. terytorium kraju i rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość należy do państwa, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,5 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów powiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Polskie lasy są przy tym bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Osobnym problemem jest zanieczyszczenie areałów leśnych. Akcję, której celem jest nie tylko uświadamianie wagi problemu, ale i umożliwienie ludziom skutecznego powiadamiania gmin o tym, gdzie znajdują się dzikie wysypiska śmieci, prowadzi Fundacja BOŚ (http://www.brudnotu.fundacjabos.pl/)

Robert Azembski