Pomagamy zwierzakom

W sobotę 26 sierpnia odbyła się w Fundacji Azylu Koci Świat k. Nasielska akcja pomocy zwierzętom. Przez ostatnie tygodnie w Centrali Banku zorganizowana została zbiórka darów. Zebraliśmy ok. 20 kg karmy suchej, ok. 20 kg karmy mokrej, kilka worków żwirku, środki czystości, ręczniki, posłania, koce, zabawki i wiele innych darów.

Dzięki uzyskanej mikrodotacji z Fundacji BOŚ ufundowaliśmy materiały budowlane niezbędne do wykonania zadaszonego wybiegu dla zwierząt będących pod opieką Fundacji Azylu Koci Świat. Wolontariusze z Banku, wraz z rodzinami, pomagali w budowie wybiegu, wyprowadzali psy na spacer, karmili konie i kozy, opiekowali się kotami. Pogoda dopisała i wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane.

Dziękujemy Bogusławowi Białowąsowi, Prezesowi BOŚ, pracownikom Banku i ich rodzinom za czynny udział w pracach na rzecz Azylu.