Ponad 107 mln zł na geotermię w Polsce. NFOŚiGW podpisał pierwsze umowy.

Przedstawiciele czterech gmin: Szaflary, Lądek Zdrój, Sochaczew i Sieradz podpisali 26 września 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dotacji na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych. Reprezentanci piątej gminy Koło uczynią to w najbliższym czasie. Fundusz przeznaczy na te przedsięwzięcia w sumie przeszło 107 z 200 mln zł zarezerwowanych w programie.

– Polska ma przebogate zasoby geotermalne, które – według szacunków profesora Juliusza Sokołowskiego – wielokrotnie przewyższają nasze zapotrzebowanie na energię cieplną. Można wręcz powiedzieć, że siedzimy na wielkim „piecu”, do którego trzeba tylko się podłączyć – zaznaczył obrazowo Minister Środowiska prof. Jan Szyszko podczas uroczystego podpisania w resorcie środowiska przez NFOŚiGW umów dotyczących rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. podziemnych złóż gorącej wody oraz energii cieplnej suchych skał. Szef resortu dodał również, że geotermia daje ogromną szansę na zrównoważony rozwój Polski oraz osiągnięcie przez nasz kraj neutralności klimatycznej.(…)

Prezes Zarządu NFOŚiGW dr Kazimierz Kujda, który uroczyście podpisywał umowy z beneficjentami, zaznaczył przy tej okazji, że Narodowy Fundusz, realizując nowe założenia polityki energetycznej państwa – zgodnie z którymi zmieniono hierarchizację odnawialnych źródeł energii – wprowadził do swojej oferty możliwości dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej, czego efektem są pierwsze umowy z gminami. – Geotermia to nowoczesny i skuteczny element walki ze smogiem – podsumował Prezes Kazimierz Kujda.(…)
Nabór wniosków w ramach programu NFOŚiGW Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych odbywał się w trybie ciągłym i zakończył się w listopadzie 2016 r. Beneficjentami będą przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

Do Funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 17 uzyskało pozytywną ocenę NFOŚiGW. Pięć pierwszych (Szaflary, Koło, Lądek Zdrój, Sochaczew i Sieradz) zaakceptował już Główny Geolog Kraju, a pozostałe 12 wniosków czeka na jego decyzję. Szansę na dotację mają jeszcze: Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Konstantynów Łódzki, Politechnika Łódzka, Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o., Green New Energy Group Sp. z o.o., Bachleda Hotel Sp. z o.o., Gmina Poddębice, Miasto Radomsko, Hotele Gorzelanny Sp. z o.o. Sp.k., Gmina Uniejów, Gmina Miasto Łowicz, Park Wodny Bania Sp. z o.o.

Przyznane kwoty dotacji na projekty geotermalne będą pokrywały do 100 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz do 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez inne podmioty. Intensywność może być podwyższona o 10 punktów proc. dla średnich przedsiębiorstw, a dla małych i mikroprzedsiębiorstw – o 20 punktów proc. (źródło: NFOŚiGW)