Postaw na słońce - nagrody rozdane!

Postaw na słońce - nagrody rozdane!

W Ministerstwie Środowiska odbyła się 4 października gala podsumowująca III edycję projektu „Postaw na Słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Prawie 200 uczniów i ich nauczycieli z całej Polski przyjechało do Warszawy, aby odebrać nagrody.

Celem projektu „Postaw na słońce” jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Szczególnie istotne jest przedstawienie praktycznego zastosowania paneli w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

Uczniowie biorą udział w konkursach badawczym i filmowym. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zdobywa wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz samodzielnie przygotowuje projekty instalacji. Organizowane były przez nich również konferencje, w których udział wzięło łącznie ponad 3 tysiące osób. Rezultatem prac uczestników konkursu filmowego było stworzenie ponad 50 reportaży, prezentujących funkcjonowanie instalacji OZE.

Już teraz - w imieniu Fundacji BOŚ - zapraszamy do IV edycji projektu „Postaw na Słońce”, która objęta została patronatem Ministra Środowiska. Na zgłoszenia Fundacja czeka do 31 października 2017 r. (źródło: Fundacja BOŚ)

Czytaj więcej:
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/nagrody-dla-uczestnikow-konkursu-postaw-na-slonce/
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/106765,25,ms-ws-galii-laureatow-konkursu-postaw-na-slonce-(komunikat)