Potrzeba długofalowej polityki energetycznej

Potrzeba długofalowej polityki energetycznej

Raport In-Depth Review of Poland (IDR – Szczegółowa ocena sytuacji w Polsce) opracowany przez Międzynarodową Agencję Energii (MAE) zaprezentował wczoraj dr. Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Agencji – informuje BiznesAlert.pl

Puntem wyjścia prezentacji było przedstawienie stanu energetyki światowej. Mamy najwyższy od 40 lat udział Bliskiego Wschodu w światowej produkcji ropy naftowej w 2016 r, następuje też transformacja rynków gazowych polegająca na wzroście udziału LNG do 30 procent. W 2016 r. udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej był wyższy niż łącznie udział innych nośników (węgiel, gaz, ropa i energia jądrowa). Podkreślono jednak brak możliwości dla miliardów ludzi do korzystania z energii elektrycznej, co stanowi barierę korzystania z nowoczesnych zdobyczy cywilizacyjnych, m.in. z internetu.
W części dotyczącej naszego kraju autorzy raportu piszą, że Polska „poczyniła dalsze postępy we wdrażaniu polityki energetycznej od czasu naszego ostatniego przeglądu (…), ale widzimy pewne wyzwania”. We wnioskach dotyczących naszego kraju znalazło się zalecenie, aby w Polsce jak najszybciej powstała „długoterminowa strategia energetyczna do 2050 r”. (źródło: BiznesAlert, Foto: Ministerstwo Energetyki).