Powstanie instytucja regulująca ceny wody

Powstanie instytucja regulująca ceny wody

Ministerstwo Środowiska zamierza powołać organ regulujący rynek wody. Dzięki nowemu prawu wodnemu zostanie powołany organ regulujący rynek wody, który ma zabezpieczyć interesy konsumentów przed spółkami wodociągowymi, będącymi monopolistami na swoim terenie.

Raport NIK z 2016 r. wykazał, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej, a w ciągu ostatnich ośmiu lat ceny dostarczanej mieszkańcom wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wzrosły o ponad 70 %, co - w ocenie resortu - nie miało uzasadnienia. Nowe prawo wodne umożliwia obniżenie maksymalnej stawki opłaty z 4,23 zł do 0,70 zł za m3. "Stawki będą szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów” – czytamy w komunikacie resortu. (źródło: ISBNews)