Przyszłością – magazyny energii

Przyszłością – magazyny energii

Magazyny energii pozwalają na efektywniejsze gospodarowanie energią elektryczną przy użyciu specjalnych baterii. Oszczędności wygenerowane dla przedsiębiorstwa z tytułu korzystania z takich magazynów mają jak  najbardziej wymierny charakter.


Niemalże  za wzorcową może posłużyć wdrażana inwestycja wspólnoty mieszkaniowej w brytyjskim mieście Nottingh. Zakupiła ona bateryjny magazyn energii. Jest to, jak dotychczas, największe tego rodzaju przedsięwzięcie w Europie. Tak zwana pojemność magazynu to 2 MWh a finał wdrożenia przewidziany jest jeszcze na wrzesień tego roku. 

Ideę  magazynów energii można streścić np. następująco:  magazyn gromadzi nadwyżki niewykorzystanej energii. W przypadku wspólnoty z Nottingh  wyprodukuje z własnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375 kW.  Magazyn energii ma przekazywać ją do sieci w czasie szczytowego zapotrzebowania, co jest istotnym źródłem przychodów dla wspólnoty mieszkaniowej.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na udział w komunalnym systemie energetycznym dostają inteligentne liczniki i uzyskają dostęp do bieżących danych o produkcji energii, jej zużyciu oraz o ilości energii zgromadzonej w magazynie energii.

Magazyny energii wydają się idealnymi rozwiązaniami dla m.in. przedsiębiorstw komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

(R.A.)

Czytaj o tym więcej:
http://gramwzielone.pl/trendy/27281/najwiekszy-w-europie-komunalny-magazyn-energii