Recykling wody w myjni samochodowej

Recykling wody w myjni samochodowej

Zastanawiając się nad wyborem myjni samochodowej można dostać zawrotu głowy, tyle jest rozwiązań. Szczególnie mieszkańcy większych miast mają do dyspozycji różne technologie: myjnie tunelowe lub portalowe (nazywane też automatycznymi), bezdotykowe, ręczne, a ostatnimi czasy nawet parowe. Przy wyborze myjni rozważamy takie czynniki jak: koszt i jakość mycia, dbałość o karoserię, czasochłonność usługi i wygoda kierowcy. Kolejnym rozpatrywanym kryterium mogą być aspekty środowiskowe.

Myjnie samochodowe są przyjazne środowisku, ponieważ znacznie ograniczają zanieczyszczenie gleby i wód. Zróżnicowane jest natomiast ich zużycie wody. Jeżeli zależy nam na oszczędzaniu wody, skorzystajmy z myjni automatycznej wyposażonej w recykling wody lub z myjni parowej.
W myjniach bezdotykowych nie stosuje się recyklingu wody, ponieważ pompy używane do wytworzenia wymaganego, wysokiego ciśnienia są bardzo wrażliwe na obecność drobnych cząstek stałych. Natomiast myjnie automatyczne są idealnym miejscem do ponownego wykorzystania wody. Spełniają one większość kryteriów stawianych systemom recyklingu:

  • powstające ścieki nie zawierają organizmów chorobotwórczych,
  • woda oczyszczona wykorzystana jest do celów nie wymagających wody o jakości pitnej,
  • dostępne technologie oczyszczania są proste, gwarantują stabilną jakość wody oczyszczonej,
  • człowiek nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą pochodzącą z recyklingu.

System recyklingu wody jest miniaturową oczyszczalnią ścieków, w której z wód zużytych usuwane są cząstki stałe, związki oleiste, sezonowe zanieczyszczenia (zimą sól, latem drobne owady) oraz środki chemiczne wykorzystane do mycia i pielęgnacji karoserii. Ponieważ zanieczyszczenia te mają zróżnicowane właściwości fizyczne i chemiczne, w skład oczyszczalni wchodzi kilka urządzeń. Pierwszym elementem systemu jest separator zawiesin i związków ropopochodnych. Urządzenie to służy do usuwania większych cząstek stałych i związków oleistych, chroni reaktor przed nadmiernym obciążeniem. Z separatora woda podczyszczona dopływa do zbiornika wody surowej. Oprócz wyrównania przepływu wody, zbiornik chroni wodę przed zagniwaniem, dzięki zainstalowanemu w nim systemowi napowietrzania. Następnym elementem jest reaktor. Jest to zbiornik stożkowy, walcowy lub prostokątny i choć z zewnątrz wygląda niepozornie to jest sercem całego systemu. Zachodzi w nim zasadniczy rozkład zanieczyszczeń. Jeżeli system recyklingu nie jest przeciążony, do oczyszczania wód zużytych nie są potrzebne dodatkowe chemikalia. Najczęściej stosuje się jedną z poniższych technologii:

  • Filtracja na złożu piasku kwarcowego – jest to klasyczna metoda, którą człowiek zapożyczył z przyrody. W reaktorze wypełnionym żwirem i piaskiem o zróżnicowanym uziarnieniu (tzw. złoże filtracyjne) rozwija się błona biologiczna, usuwane są zarówno drobne cząstki stałe jak i substancje rozpuszczone.
  • Flotacja – w procesie tym za pomocą bardzo drobnych pęcherzyków powietrza dostarczonych ze sprężarki na powierzchnie wody wynoszone są zanieczyszczenia stałe i rozpuszczane, gdzie powstaje z nich gęsta piana, która po zgarnięciu przekazana jest do unieszkodliwiania. Po polsku proces ten nazywamy wypienianem.
  • Biofiltracja membranowa – należy do nowszych technologii. Woda zużyta najpierw oczyszczana jest za pomocą mikroorganizmów, a następnie pod ciśnieniem tłoczona jest przez półprzepuszczalną membranę, gdzie w zależności od wielkości porów, z wody usuwane są nawet molekuły.


Kolejnym urządzeniem jest zbiornik wody czystej, który również służy do wyrównania wartości przepływu wody przez system recyklingu i magazynowania wody oczyszczonej. Opcjonalnymi urządzeniami, które można instalować są hydrocyklony. Usuwają drobne zawiesiny – stosowane są, gdy nie mamy gwarancji obniżenia stężenia drobnych cząstek stałych w reaktorze. W przypadku, gdy istnieje możliwość rozwoju mikroorganizmów w wodzie oczyszczonej instaluje się również lampy UV, w celu dezynfekcji wody.

Przedstawiony powyżej system pozwala na ograniczenie zużycia wody o 75-90% względem myjni nie wyposażonych w recykling wody. Oznacza to, że wystarczy wiadro wody do kompleksowego umycia samochodu.

Jeszcze mniej wody – dosłownie kilka litrów będziemy używać, jeżeli skorzystamy z myjni parowej, które choć dla wielu z nas jest nowością, to już od ok. 10 lat jest dostępna. Zgodnie z nazwą, do mycia samochodu wykorzystywana jest para wodna, która pod dużym ciśnieniem usuwa brud nawet z najmniejszych zakamarków pojazdu bez zużycia detergentów.

Autorka, dr inż. Zsuzsanna Iwanicka, jest Głównym Ekologiem ds. Klientów Korporacyjnych w Krakowie w Banku Ochrony Środowiska