Wzrośnie rynek OZE na Warmii i Mazurach

WFOŚiGW w Olsztynie realizuje konkursy mające na celu przyznanie unijnych dotacji na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. warmińsko-mazurskiego. W ostatnim konkursie, dotyczącym „działania 4.1.”, złożone zostało 261 wniosków.

Wnioski, w ramach działania 4.1 "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych", w konkursie nr RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/1, były zbierane wrześniu i październiku ubiegłego roku. Najwięcej projektów dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych – zarówno mikroinstalacji o mocy do 40 kW, jak i większych projektów o mocy sięgającej 1 MW.

Więcej
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/25906/261-wnioskow-o-dotacje-na-oze-na-warmii-i-mazurach-glownie-pv