Rząd na rzecz ograniczenia szkodliwych emisji

Rząd planuje działania mające na celu doprowadzenie do redukcji emisji pyłów oraz dwutlenku węgla. Działania te zaplanowano w ramach ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Zawarto w niej kierunki i propozycje konkretnych rozwiązań.

SOR diagnozuje, że jest kilka źródeł wysokiego stężenia zanieczyszczeń: emisji spalin pochodząca od środków transportu, uwalnianie szkodliwych związków podczas ścierania opon i powierzchni dróg oraz spalanie „złego” paliwa w domowych piecach. Wymiana pieców jest oczywistym, dobrym kierunkiem, ale należy najpierw rozwiązać kwestię standaryzacji kotłów grzewczych oraz paliw stałych, którymi Polacy pala w piecach – wskazują autorzy dokumentu. Co ważne, w SOR przewidziano dalsze wsparcie finansowe dla prywatnych osób na termomodernizację budynków na wymianę kotłów emitujących mniej szkodliwych substancji. Mówi się także o finansowaniu promocji lokalnych źródeł ciepła, np. geotermii czy biomasy, rozbudowie sieci ciepłowniczych i instalacji filtrów ograniczających emisję szkodliwych pyłów.

W dokumencie napisano, że Polska redukuje swoje emisje CO2 w ramach zobowiązań międzynarodowych - m.in. Protokołu z Kioto oraz Porozumienia paryskiego, a także w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego UE. Głównymi narzędziem redukcji emisji w UE jest system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

W SOR znalazł się także nowy projekt tzw. leśnych gospodarstw węglowych, które przyczyniałyby się do zmniejszania koncentracji CO2 w atmosferze. Chodzi o to, by przy prowadzeniu odpowiedniej gospodarki leśnej, czyli przez sadzenie konkretnych gatunków drzew bądź dosadzanie nowych w istniejących lasach przewidzieć możliwości wychwytywania dwutlenku węgla. Inauguracja programu leśnych gospodarstw węglowych przewidziana jest jeszcze na bieżący rok, a ewentualny handel tzw. pochłoniętymi emisjami ma rozpocząć się w 2020 r.