Będą nowe zasady segregacji śmieci

Od lipca br. mają wejść w życie nowe, ujednolicone zasady selektywnej zbiórki odpadów – podał PAP Kurier. Osobno będą musiały być zbierane: szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji, metale i tworzywa sztuczne. Zmiana wynika ze słabego stanu recyklingu śmieci w Polsce.

Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Mieszkańcy zapłacą mniej za śmieci, jeżeli będą je właściwie segregować. Od lipca  zaczną obowiązywać jednolite dla kraju zasady selektywnego zbierania odpadów co ma przyczynić się do podniesienia jakości zbieranych surowców wtórnych. Odpady będą selektywnie zbierane u źródła - czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komunalne - w podziale na cztery frakcje. Do czterech kontenerów trafiać będą zatem: szkło (zielony pojemnik), papier, w tym tektura (niebeski), odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych (pojemnik brązowy) oraz łącznie metale i tworzywa sztuczne (żółty).  Samorządy dostaną 5 lat na dostosowanie kolorystyki pojemników.

W 2020 r., zgodnie z regulacjami unijnymi, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie w naszym kraju poziom recyklingu czterech podstawowych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło) czyli pochodzących przede wszystkim z naszych domów, znacznie odbiega od średniej europejskiej i wynosi ok. 26 procent. Jeśli się to nie zmieni, grozi to Polsce utratą subwencji unijnych na gospodarowanie odpadami.(PAP)