Słońce dla budowniczych

Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie to połączenie działań na rzecz samowystarczalności energetycznej budynków ze sztuką tradycyjnego projektowania, która pozostaje w zgodzie z prawami fizyki, czyli naturą. Warto, by wzięli to pod uwagę także deweloperzy, projektujący osiedla.

Odpowiednią strukturą obiektu, jego konstrukcją i usytuowaniem, można w dużym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń w czasie sezonu grzewczego, a jednocześnie stworzyć odpowiednie warunki mikroklimatyczne na lato. Wykorzystanie energii odnawialnej narzuca potrzebę stosowania szeregu energooszczędnych rozwiązań , które pozwalają zredukować zapotrzebowanie na energię do celów użytkowych.

Przy tradycyjnym projektowaniu i budowaniu nowych obiektów, a także przy termomodernizacji już istniejących oraz przy ograniczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń należy zwrócić uwagę na:

  • zapewnienie właściwej charakterystyki termicznej elementów budynku poprzez stosowanie energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych; w tym przede wszystkim odpowiednich materiałów budowlanych, izolacji, okien;
  • właściwy dobór instalacji grzewczych (klimatyzacyjnych);
  • stosowanie automatyki w układach kontroli i sterowania warunkami mikroklimatu pomieszczeń użytkowych oraz działaniem różnych instalacji;
  • opomiarowanie zużycia energii i jej nośników.


Systemy pasywne

W nowoczesnym budownictwie niskoenergetycznym energia promieniowania słonecznego wykorzystywana jest poprzez stosowanie pasywnych i aktywnych rozwiązań. Systemy pasywne wykorzystują autonomiczne rozwiązania w projektowanych obiektach, związane z wykorzystaniem bryły oraz struktury budynku, zastosowanych materiałów. Systemy te pełnią funkcję „pochłaniania” promieniowania słonecznego padającego na budynek, magazynowania energii oraz rozprowadzania ogrzanego powietrza do elementów magazynujących oraz po całym obiekcie .
rozwiązania pasywne pełnią pozytywną funkcję także w lecie. Różnego rodzaju okapy, wystające zadaszenia, gzymsy, znane zresztą z tradycyjnego budownictwa, ograniczają nadmierny wpływ energii promieniowania słonecznego w okresie lata.
W architekturze poprawiają nie tylko bilans cieplny budynków, ale wpływają też na ich wygląd, tworząc bardzo estetyczne i funkcjonalne rozwiązania.
Realizując rozwiązania pasywne, warto zwrócić uwagę także na wnętrza budynku, rozmieszczenie pomieszczeń (w zależności od ich funkcji i czasu użytkowania). Ważne jest również usytuowanie domu oraz dopasowanie struktury budynku do biernego wykorzystania energii promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie przestrzeni buforowych, ścian kolektorowo-akumulacyjnych, okien słonecznych czy izolacji transparentnych.
Wprowadzenie np. przestrzeni buforowych w postaci przestrzeni słonecznych albo ogrodów zimowych zbliża mieszkańców do natury i środowiska zewnętrznego.

Systemy aktywne

Systemy aktywne to najczęściej rozwiązania instalacyjne, ale również skojarzone rozwiązania instalacyjne z budowlano- architektonicznymi.
Należą do nich:

  • kolektory słoneczne (konwersja fototermiczna) – wykorzystują energię słoneczną do ogrzewania wody użytkowej, czasami pomieszczeń
  • ogniwa fotowoltaiczne (konwersja fotoelektryczna) – służą do produkcji energii elektrycznej, zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną

Systemy aktywne mogą pracować na własną sieć pojedynczych obiektów, np. domków jednorodzinnych lub na wydzieloną sieć odbiorców, np. osiedla domków jednorodzinnych, kompleks budynków użyteczności publicznej.
Energia słoneczna wykorzystywana jest w budownictwie na dwa sposoby: w życiu codziennym użytkowników budynków oraz do funkcji pełnionych przez obiekty budowlane. Zaplanowane wykorzystanie energii słonecznej pozwoli na uniezależnienie się w dużej mierze od źródeł energii nieodnawialnej m.in. węgla, gazu i stanowić będzie krok w kierunku samowystarczalności energetycznej.
Nowe budownictwo wykorzystujące w swoich rozwiązaniach architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych energię słońca to wymóg dzisiejszych czasów zawiązanych z koniecznością oszczędzania energii i ochroną środowiska.

Autorka, Alicja Strycharz jest Głównym Ekologiem ds. Klientów Detalicznych w Departamencie Ekologii Banku Ochrony Środowiska.

Czytaj także o tym tu:
https://www.bosbank.pl/ekopolska/energooszczedne-domy