Stanowisko PRK OZE ws. zielonych certyfikatów oraz propozycje działań naprawczych

Portal GramwZielone.pl przytacza obszerne stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów wraz z propozycjami działań, które mogą pomóc inwestorom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Stanowisko PRK OZE zostało zaprezentowane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, poświęconego sytuacji inwestorów działających w systemie zielonych certyfikatów. Punktem wyjścia dla zaprezentowanego stanowiska jest fakt, że rynek świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (tzw. zielonych certyfikatów) mierzy się z poważnym problemem nadpodaży od 2012 roku. W rezultacie na sesji w dniu 30 marca 2017 roku cena świadectw pochodzenia wyniosła zaledwie 26,97 zł. Przyczyną tego zjawiska jest wiele złożonych czynników, niezależnych od inwestorów.

Czytaj więcej na ten temat:
http://gramwzielone.pl/trendy/26194/stanowisko-prk-oze-ws-zielonych-certyfikatow-propozycje-dzialan-naprawczych