Jak zabezpieczyć się przed stratami ciepła?

Ideą przeprowadzenia termomodernizacji jest to, aby uzyskać oszczędności w opłatach za energię - elektryczną oraz cieplną - oraz by poprawić komfort życia. Termomodernizacja powinna być przeprowadzana kompleksowo.

Budynki w których mieszkamy, wybudowane dwadzieścia i więcej lat temu, nie spełniają norm obowiązujących dla nowo budowanych obiektów. Ciepło w naszych mieszkaniach nie jest wykorzystywane do ogrzania pomieszczeń w sposób optymalny, tylko w znacznej mierze „ucieka”, powodując ogromne straty. Za utracone ciepło płaci użytkownik. Zimą wyczuwamy zimne powietrze napływające z nieszczelnych okien, czy drzwi. W takich sytuacjach nie pomaga odkręcenie kaloryferów na pełną moc, bo zazwyczaj i tak w pomieszczeniu jest chłodno. Na komfort cieplny domu mają również wpływ kwestie niezauważalne dla użytkownika niebędącego ekspertem od budownictwa.

Tam ucieka ciepło

Mostki cieplne, niewidoczne gołym okiem istnieją w strukturze budynku. Są to miejsca połączeń konstrukcyjnych, przez które przy nieprawidłowym wykonaniu i braku odpowiedniej izolacji ucieka ciepło. Kamery termowizyjne, używane do zdiagnozowania i dokumentowania stanu cieplnego budynku, pokazują miejsca występowania mostków cieplnych. Jest to doskonała technika służąca do identyfikacji strat ciepła. Na zdjęciach widać to, co dla ludzkiego oka jest niewidoczne – emitowane przez budynek ciepło z pokazaniem miejsc w których emisja jest największa. O komforcie lub dyskomforcie mieszkańców decyduje także jakość instalacji wentylacyjnej. W pomieszczeniach w których wentylacja jest prawidłowa, nie ma wilgoci. W obiektach źle wentylowanych wraz z wilgocią mogą rozwijać się pleśnie, mające wyjątkowo zły wpływ na zdrowie mieszkańców.

Jakie docieplenie

Profesjonalnego podejścia wymaga również decyzja o ociepleniu ścian i stropów. Materiał izolacyjny, grubość izolacji, decyzja o tym, czy wymieniamy okna i drzwi na takie, o dobrym współczynniku przenikania ciepła - o tym powinien zdecydować prawidłowo sporządzony audyt. W przypadku termomodernizacji decyzji nie podejmuje się w oparciu o wyczucie inwestora, tylko o fachową wiedzę audytora. Błędy popełnione na etapie projektu lub wykonawstwa mogą uniemożliwić osiągnięcie zaplanowanych efektów, jeśli nie poprawią cieplnych właściwości budynku.

Proste zabiegi oszczędnościowe
Oszczędności i poprawę komfortu cieplnego można osiągnąć również przez zdobycie określonej wiedzy i stosowanie się do niej. Dla przykładu: znacznie lepiej jest wietrzyć pomieszczenie krótko, ale intensywnie, tzn. otwierać okna na krótki czas, ale na pełną szerokość, niż uchylać okno i wietrzyć często. Przy krótkim, intensywnym wietrzeniu, nie następuje wyziębienie ścian i mebli, a jedynie wymiana powietrza zużytego na świeże. Świeże powietrze, które wpłynie do pomieszczenia szybko osiągnie temperaturę pomieszczenia. W przypadku uchylenia okna przy okazji ciągłej wymiany powietrza następuje wyziębienie pomieszczenia. Z jednej strony permanentnie dostarczamy do pomieszczenia ciepło, a z drugiej - permanentnie je chłodzimy, co nie ma sensu. Niekorzystne jest również zasłanianie kaloryferów. Ogrzane powietrze nie ma możliwości równomiernego rozchodzenia się po mieszkaniu. Rozsądne użytkowanie mieszkania daje najlepsze rezultaty wtedy, gdy jest ono wolne od wad, a takie będzie po przeprowadzeniu w sposób prawidłowy, zaprojektowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Inwestycja w termomodernizację domu ma konkretny okres zwrotu. Oznacza to, że użytkując budynek po dokonaniu prawidłowej termomodernizacji, możemy liczyć na to, że średnio po nie więcej niż 10 latach w wyniku oszczędności uzyskamy całkowity zwrot poniesionych nakładów.

Warto zajrzeć tu by zobaczyć, jakie są możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację:
https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/

Anna Wujec jest Głównym Specjalistą w Departamencie Ekologii Banku Ochrony Środowiska