Szczeciński konkurs na unijne dotacje

Szczeciński konkurs na unijne dotacje

WFOŚiGW w Szczecinie rozpoczął nabór wniosków w konkursie na unijne dotacje, z których będzie można dofinansować inwestycje polegające na modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Nabór, który rozpoczął się już z początkiem czerwca, dotyczy finansowania w ramach Działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych z RPO dla woj. zachodniopomorskiego w dniu 1 czerwca br. Dofinansowanie jest adresowane do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i może ono objąć projekty z zakresu kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu, w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej od 25 proc. do 40 proc., wynosi 25 proc., w przypadku oszczędności na poziomie 40-60 proc. Dofinansowanie może sięgnąć 35 proc., jeśli oszczędności wyniosą powyżej 60 proc energii pierwotnej i unijne wsparcie może pokryć do 45 proc. kosztów projektu.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 czerwca do 31 lipca br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, którego budżet wynosi 19,34 mln zł, to październik br. (źródło: WFOŚiGW w Szczecinie, GramwZielone.pl)