Taryfy gwarantowane dla małych źródeł odnawialnych

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Energii rozważa wprowadzenie gwarantowanego systemu taryf dla małych ekoelektrowni. Specjalny system wsparcia miałby przysługiwać źródłom do 500 kW - w tym przypadku nie obowiązywałby system aukcyjny.

Przygotowywana regulacja – jak wynika z „przecieków” „Rz” - nie będzie jednak dotyczyć wszystkich technologii. Taryfy miałyby być przyznane pięciu technologiom: małej energetyce wodnej oraz czterem rodzajom technologii biogazowych: wykorzystujących gaz składowiskowy, odpady z produkcji rolnej z zaznaczeniem, że biogazownie rolnicze miałyby się zmienić na rolniczo-utylizacyjne, wykorzystującym metan kopalniany oraz korzystającym z gazu z osadów ściekowych.

Na nowy system taryf miałyby mogłyby także przechodzić istniejące już małe ekoelektrownie. Planowane jest, by w pierwszym roku nowego systemu taryfy mogły przysługiwać do całej produkcji, w drugim – do 80 procent, zaś w kolejnych latach – do 50 procent produkcji.

Cały artykuł:
http://www.rp.pl/Energianews/304119869-Osobny-system-dla-malych-zrodel-odnawialnych.html