Termomodernizacja budynku? Warto to zrobić

Termomodernizacja budynku? Warto to zrobić

Statystyczny inwestor decydując się na termomodernizację budynku bierze pod uwagę przede wszystkim oszczędności w opłatach za energię cieplną. Nie jest to jednak jedyna korzyść.

Inne korzyści uzyskuje się niejako przy okazji, niemniej warto o ich istnieniu wiedzieć. Do najważniejszych należy ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery wynikającym ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło dla budynku po termomodernizacji. To właśnie ten czynnik ekologiczny powoduje, że instytucje państwowe dofinansowują termomodernizację budynków.

Na czym to polega
W potocznym rozumieniu termomodernizacja budynku polega na ociepleniu (dociepleniu) jego przegród zewnętrznych, czyli mówiąc prościej, ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu, podłogi na gruncie, stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją. Odbywa się to z wykorzystaniem materiałów o niskiej przewodności cieplnej (np. styropianu, wełny mineralnej, ekofiberu).Cel jest prosty: utworzenia bariery dla ucieczki ciepła z ogrzewanych pomieszczeń. Ale fachowcy wiedzą, że termomodernizacja nie ogranicza się jedynie do ocieplenia przegród zewnętrznych budynku i może obejmować również ograniczenie strat ciepła poprzez:

  • wymianę zewnętrznych drzwi i okien na nowe o niższym współczynniku wymiany ciepła,
  • system wentylacyjny (nawiewniki z opcją regulacji – najczęściej montowane w ramie okien, ale również odzysk ciepła przez rekuperatory),
  • poprawę sprawności wytwarzania ciepła (wymiana źródła c.o. i c.w.u. na bardziej efektywne, a co za tym idzie bardziej ekologiczne),
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne),
  • poprawę dostawy ciepła (system rur, zasobniki, grzejniki),
  • poprawę lub zastosowanie regulacji dostawy ciepła (zawory termostatyczne, regulatory np. pogodowe, tygodniowe).

Inwestycja zoptymalizowana
To, czy będzie to termomodernizacja jest kompleksowa i obejmuje pełny wachlarz możliwych do wykonania usprawnień, czy też zostanie przeprowadzona w ograniczonym (wybranym) zakresie, determinuje przyszłe oszczędności. Ich wielkość uzależniona jest też od rodzaju i parametrów zastosowanych materiałów i urządzeń. Przed podjęciem prac należy dokładnie rozważyć spodziewane efekty planując je tak, by jak najmniejszym kosztem uzyskać jak największe oszczędności energii i pieniędzy. Optymalizację inwestycji termomodernizacyjnej można wyliczyć. Po ustaleniu zakresu termomodernizacji dla każdego rodzaju robót, znając przy tym parametry techniczne i ceny możliwych do zastosowania materiałów i urządzeń a także ceny nośników energii, można wskazać optymalny wariant z punktu widzenia kosztów realizacji robót oraz oszczędności energii, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie rachunków za energię potrzebną do ogrzania budynku i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Opracowanie obejmujące ww. czynności nosi nazwę audytu energetycznego i jest narzędziem bardzo pomocnym w planowanej realizacji termomodernizacji budynku.

Termomodernizacja budynku przeprowadzona w przemyślany sposób, w oparciu o audyt energetyczny, pozwoli na zrealizowanie optymalnego rozwiązania uwzględniającego zarówno koszty inwestycji, jak również oszczędności energii.

Autor, Mieczysław Derczyński, jest Głównym Ekologiem ds. Klientów Detalicznych Banku Ochrony Środowiska

Wspólnoty mieszkaniowe i inni zarządcy nieruchomości mogą sięgnąć po kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem:
https://www.bosbank.pl/wspolnoty-mieszkaniowe/kredyty/kredyty-z-premia-ekologiczna

Inne nasze materiały nt. termomodernizacji przeczytasz tu:
https://www.bosbank.pl/ekopolska/warto-miec-oszczedny-i-cieply-dom
https://www.bosbank.pl/ekopolska/nfosigw-podpowie
https://www.bosbank.pl/ekopolska/termomodernizacje-za-pieniadze-unijne
https://www.bosbank.pl/ekopolska/standard-energetyczny-domow
https://www.bosbank.pl/ekopolska/straty-ciepla