Termomodernizacje za pieniądze unijne

Termomodernizacje za pieniądze unijne

Już 820 mln złotych z unijnej kasy rozdysponowano w ramach 130 umów o łącznej wartości ponad miliarda złotych na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych. Dzięki tym pieniądzom wzrośnie efektywność energetyczna tych obiektów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco podpisuje umowy dotyczące wsparcia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wśród dotychczasowych 130 instytucji, które podjęły się w tym zakresie działań na rzecz efektywnego zarządzania energią, w ostatnim czasie dofinansowanie otrzymały m.in. uczelnie wyższe: Warszawski Uniwersytet Medyczny – 11051674,48 zł; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 3612489,51 zł; Uniwersytet Rzeszowski – 848980,85 zł; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – na realizację dwóch projektów w sumie 6225673,12 zł; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie – 5435027,6 zł; Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – 7942669,24 zł; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 1338504,49 zł; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – 3425077,82 zł.

Wsparcie z unijnej kasy otrzymają także Komendy Wojewódzkie Policji: w Lublinie – 9557815,27 zł; w Rzeszowie – 3242049,6 zł; we Wrocławiu – 2998605,83 zł (na realizację trzech projektów), a ponadto Zakład Karny w Nysie – 2516390,41 zł i Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie – 1909949,81 zł; a także dwie Izby Administracji Skarbowej: w Krakowie – 3691595,62 zł i w Olsztynie – 1037330,73 zł oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie – 6835402,93 zł i Centralny Instytut Ochrony Pracy – 3785589,68 zł. (źródło: NFOŚiGW)