Finanse publiczne

Kredyty z linii międzynarodowych instytucji finansowych 

Obligacje komunalne