Finanse publiczne

Kredyt inwestycyjny EBI
(ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) 

Obligacje komunalne