Kredyty z linii międzynarodowych

Kredyty z linii międzynarodowych instytucji finansowych

BOŚ Bank ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami oraz ugruntowaną pozycję na rynku finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i finansowaniem projektów infrastrukturalnych.
Nasza oferta stanowi precyzyjną odpowiedź na oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, jak również jednostek organizacyjnych powiązanych z samorządami i związkami samorządów.

Kredyty z linii międzynarodowych instytucji finansowych (Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku inwestycyjnego) to możliwość sfinansowania nawet do 100% kosztu Twojej inwestycji. 

Kredyty inwestycyjne ze środków CEB (Bank Rozwoju Rady Europy):

 • Przeznaczenie: inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska
 • Okres finansowania: minimalny okres 4 lata od daty podpisania umowy kredytu, maksymalny okres zgodnie z wnioskiem klienta lub dokumentem zamówienia publicznego
 • Waluta: PLN
 • Kwota kredytu: do 50 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia
 • Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat
 • Możliwość łączenia różnych źródeł finansowania

Kredyty inwestycyjne ze środków EBI (Europejski Bank Inwestycyjny):

 • Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych w następujących sektorach
  - ochrona środowiska
  - infrastruktura
  - odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
  - usługi zdrowotne i socjalne
  - edukacja, badania, rozwój i innowacje, rozwój gospodarki opartej na wiedzy
  - polityka rozwoju regionalnego
 • Okres finansowania: minimalny okres 5 lat od daty podpisania umowy kredytu, maksymalny okres zgodnie z wnioskiem klienta lub dokumentem zamówienia publicznego
 • Waluta: PLN
 • Kwota kredytu: do 50 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia
 • Wartość projektu: minimalna wartość projektu 40 tys. EUR lub równowartość w PLN, maksymalna wartość projektu 25 mln EUR
 • Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat
 • Możliwość łączenia różnych źródeł finansowania

 

Szczegółowe informacje otrzymasz u naszych doradców.

Skontaktuj się z nami. 

Wysokość oprocentowania oraz opłat i prowizji negocjowana jest indywidualnie.

 

Pod poniższymi linkami znajdziesz ważne informacje i dokumenty. 

 

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.