Kredyty z linii międzynarodowych

Kredyt inwestycyjny EBI

(ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego)

BOŚ Bank ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami oraz ugruntowaną pozycję na rynku finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i finansowaniem projektów infrastrukturalnych.
Nasza oferta stanowi precyzyjną odpowiedź na oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, jak również jednostek organizacyjnych powiązanych z samorządami i związkami samorządów.

 • Przeznaczenie:
  Finansowanie projektów inwestycyjnych w następujących sektorach
  - ochrona środowiska
  - infrastruktura
  - odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
  - usługi zdrowotne i socjalne
  - edukacja, badania, rozwój i innowacje, rozwój gospodarki opartej na wiedzy
  - polityka rozwoju regionalnego

  Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, realizowanych w ramach Programu Climate Change Action tj. działań promujących ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. 

 • Okres finansowania: minimalny okres 5 lat od daty podpisania umowy kredytu, maksymalny okres zgodnie z wnioskiem klienta lub dokumentem zamówienia publicznego
 • Waluta: PLN
 • Kwota kredytu: do 50 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia
 • Wartość projektu: minimalna wartość projektu 40 tys. EUR lub równowartość w PLN, maksymalna wartość projektu 25 mln EUR
 • Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat
 • Możliwość łączenia różnych źródeł finansowania

 

Szczegółowe informacje otrzymasz u naszych doradców.

Skontaktuj się z nami. 

Wysokość oprocentowania oraz opłat i prowizji negocjowana jest indywidualnie.

 

Pod poniższymi linkami znajdziesz ważne informacje i dokumenty. 

 

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.