Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

BOŚ Bank ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami oraz ugruntowaną pozycję na rynku finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, w tym w zakresie finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Nasza oferta stanowi precyzyjną odpowiedź na oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, jak również jednostek organizacyjnych powiązanych z samorządami i związkami samorządów.

Od ponad 20 lat funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o Twój sukces.

BOŚ Bank oferuje kompleksową obsługę obligacji komunalnych, która poza finansowaniem planowanego i przejściowego deficytu budżetu, umożliwia m.in.:

  • skonsolidowanie istniejącego zadłużenia
  • sfinansowanie planowanych inwestycji i zadań bieżących
  • ustalenie długoletnich i dogodnych terminów spłaty
  • spełnienie warunków wynikających z art. 243 ufp i sprawniejsze formułowanie budżetów na lata następne

Obligacje komunalne:

Szczegółowe informacje otrzymasz u naszych doradców.

Skontaktuj się z nami. 

Obligacje komunalne:

  • Prowizja płatna jednorazowa, 30 dni po zawarciu umowy w sprawie emisji obligacji.
  • Oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 6M, marża zależna od ratingu kredytowego Emitenta i warunków emisji, odsetki płatne co 6 miesięcy.