Fundusz Gwarancji Kryzysowych

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udostępnił Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji  Kryzysowych (PLG FGK).

Fundusz Gwarancji Kryzysowych został utworzony w BGK na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z którego udzielane są gwarancje spłaty kredytów dla średnich i dużych firm z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej i finansowanie inwestycji.

Podstawowe parametry Gwarancji  PLG FGK z Funduszu Gwarancji Kryzysowych:

  • Beneficjent Gwarancji PLG-FGK - średnie i duże przedsiębiorstwa
  • Gwarancja jest udzielana na zabezpieczenie kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej lub finansowanie inwestycji
  • Łączna kwota kredytu dla przedsiębiorcy z zabezpieczeniem FGP i FGK - max. 250 mln zł.
  • Wskaźnik pokrycia gwarancją  do 80%.
  • Kwota gwarancji – max. 200 mln zł.
  • Okres gwarancji:

-  39 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego;

- 72 miesiące - w przypadku kredytu inwestycyjnego;

i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące

  • Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do 31 grudnia 2023 r.

Pliki do pobrania: