informacja Prosument

Prosument - informacja o produkcji energii

Dane o wielkości rocznej produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na podstawie odczytów z liczników z każdego z zainstalowanych źródeł odnawialnych, w których montaż licznika wyprodukowanej energii elektrycznej lub ciepła jest obowiązkowy, a instalacja została sfinansowana ze środków udzielonych  przez Bank w ramach EkoKredytu Prosument. Dane dotyczą  instalacji wykonanych i odebranych protokołem końcowym odbioru przedsięwzięcia w 2015 r. lub 2016 r. i użytkowanych przez cały 2017 r.

Kredytobiorcy są zobowiązani do przekazania informacji  o ilości wyprodukowanej energii do dnia 28 lutego 2018 r. Informację można również złożyć w wybranym Oddziale Banku.