Doładowanie telefonu

Sprawdź najnowsze promocje doładowań telefonów komórkowych
Wybierz promocyjną ofertę operatora Twojego telefonu komórkowego i korzystaj z tańszych doładowań!

Dowiedz się więcej

Zasady bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

Korzystając z systemu bankowości elektronicznej zawsze zachowuj podstawowe zasady bezpieczeństwa!

Dowiedz się więcej

Bankowość telefoniczna

Łatwy i szybki dostęp do produktów oraz usług przez telefon
Dzięki połączeniu z TeleBOŚ można szybko i wygodnie załatwić wiele spraw, w tym np.:
 • uzyskać informacje na temat posiadanych w Banku produktów i powiązanych z nimi usług,
 • złożyć dyspozycje dotyczące produktów np. zlecić przelew,
 • wnioskować o nowe produkty bankowe,
 • zastrzec dokument tożsamości lub kartę.

 • Aby korzystać z pełnej funkcjonalności TeleBOŚ:
  • złóż wniosek w Oddziale Banku lub
  • wypełnij wniosek po zalogowaniu do bankowości internetowej lub
  • złóż dyspozycję na INFOLINII TeleBOŚ 801 355 455
   + 48 22 543 34 34
  • Dowiedz się więcej

BOŚBank24

szybko, bezpiecznie i wygodnie

Dzięki bankowości internetowej BOŚBank24 masz dostęp do Twojego konta 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zarządzaj swoimi finansami tak jak lubisz, kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś.

Dyrektywa PSD2 wprowadza obowiązek stosowania mechanizmu tzw. silnego uwierzytelniania (ang. Strong Customer Authenticaion (SCA)). W nowym systemie BOŚBank24 został wprowadzony obowiązek stosowania dwuczynnikowego uwierzytelnienia Klienta, które zwiększa poziom bezpieczeństwa wykonywanych przez Ciebie operacji finansowych

Dowiedz się więcej

Zasady bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

Korzystając z systemu bankowości elektronicznej zawsze zachowuj podstawowe zasady bezpieczeństwa!

Dowiedz się więcej

PSD 2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

PSD2 (ang. Payment Services Directive) dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wprowadza ona ramy prawne dla oferowania nowych usług płatniczych oraz zwiększa bezpieczeństwo wykonywania transakcji elektronicznych. PSD2 nakłada obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania Klienta w kanałach elektronicznych (ang. Strong Customer Authenticaion (SCA)), zwiększa bezpieczeństwo płatności oraz w jeszcze większym stopniu chroni konsumentów.

Dowiedz się więcej