BOŚBank24

szybko, bezpiecznie i wygodnie

Dzięki bankowości internetowej BOŚBank24 masz dostęp do Twojego konta 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zarządzaj swoimi finansami tak jak lubisz, kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś.

Aby korzystać z BOŚBank24 wystarczy, że założysz dowolne konto w naszym Banku. Korzystając z systemu naszej bankowości elektronicznej przy użyciu:
autoryzacji tokenem sprzętowym wystarczy, że zalogujesz się do dotychczasowej wersji BOŚBank24 Twoje e-Konto i przejdziesz proces migracji na autoryzację mobilną lub autoryzację kodem SMS zgodnie z Instrukcją.
autoryzacji kodem SMS nie musisz przechodzić procesu migracji wystarczy, że zalogujesz się do nowego systemu dotychczasowym Identyfikatorem i Hasłem.

Nowy system BOŚBank24 przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników, którzy w dotychczasowym systemie bankowości internetowej do autoryzacji wykorzystywali token sprzętowy jak i dla tych korzystających z autoryzacji kodami SMS.

 • Użytkownicy korzystający z tokenów sprzętowych, aby uzyskać dostęp do nowego systemu powinni przejść proces migracji. Realizacja procesu pozwali na zmianę systemu na nowy  wraz ze zmianą narzędzia autoryzacji -  na autoryzację mobilną lub autoryzację kodem SMS.  W tym celu należy zalogować się do dotychczasowej wersji BOŚBank24 Twoje e-Konto lub bezpośrednio zalogować się do nowego systemu BOŚBank24 i zrealizować  proces migracji zgodnie z  Instrukcją.
 • Użytkownicy korzystający z autoryzacji  kodem SMS, aby skorzystać z nowego systemu nie muszą przechodzić procesu migracji. Logowanie do nowego systemu odbywa się na dotychczasowych zasadach, tzn. na stronie logowania należy podać Identyfikator do logowania oraz  używane do tej pory Hasło.   

Aplikacja BOŚtoken umożliwiająca logowanie oraz autoryzację mobilną operacji w systemie BOŚBank24 jest dostępna do pobrania  w sklepach:
- App Store - link 
- Google Play - link 

Uwaga: Zalogowanie do nowego systemu BOŚBank24 spowoduje brak możliwości ponownego zalogowania się do dotychczasowego systemu bankowości internetowej.

Dotychczasowy system BOŚBank24 Twoje e-Konto zostanie wyłączony z dniem obowiązywania wymogów PSD2, tj. 14 września 2019 r. Do tego czasu będzie trwał proces przechodzenia ze starego systemu na nowy.


Pierwsze logowanie

 • wpisz w przeglądarkę internetową adres https://bosbank24.pl
 • w pierwszym kroku podaj swój  Identyfikator do logowania (8-cyfrowy numer nadany Ci przez Bank)
 • następnie, jeżeli wybrałeś metodę uwierzytelniania hasło + SMSKod, wpisz PIN, który otrzymałeś SMSem. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła (ustal swoje własne hasło zgodnie z instrukcjami, które będą wyświetlane na stronie do logowania)
 • jeżeli wybrałeś, jako metodę uwierzytelniania, autoryzację mobilną postępuj zgodnie z Instrukcją

Kolejne Logowanie

 • wpisz w przeglądarkę internetową adres https://bosbank24.pl/
 • w pierwszym kroku podaj swój  Identyfikator do logowania
 • następnie, jeżeli wybrałeś metodę uwierzytelniania hasło + SMSKod, wpisz wcześniej ustalone przez Ciebie hasło
 • jeżeli wybrałeś, jako metodę uwierzytelniania, autoryzację mobilną wpisz wcześniej ustalone przez Ciebie hasło i potwierdź logowanie w aplikacji


Dyspozycję odblokowania dostępu możesz złożyć za pośrednictwem:


Uwaga! Za pośrednictwem Infolinii i Usługi TeleBOŚ nie ma możliwości dokonania zmiany dotychczasowego hasła. W tym celu, należy złożyć pisemną dyspozycję w dowolnym oddziale Banku. Po zmianie hasła do usługi BOŚBank24 należy postępować zgodnie z zasadami pierwszego logowania.

 

Zakres funkcjonalnosci BOŚBank24:
RACHUNKI
Informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku
Informacja o blokadach i przyznanym limicie na rachunku
Informacja blokadach na rachunku
Historia rachunku - podgląd historii operacji
Zestawienie historii transakcji na rachunku
Podgląd szczegółów transakcji
Potwierdzenie transakcji (pdf)
Wyciągi elektroniczne (pdf)
Zarządzanie rachunkami – nadawanie nazw
 
TRANSAKCJE/PŁATNOŚCI
Informacja o transakcjach (aktywnych, odrzuconych , anulowanych)
Informacja o szczegółach płatności
Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy (w tym do ZUS)
Przelew z zapisanego szablonu odbiorcy
Przelewy zagraniczne (SEPA, SWIFT, TARGET2)
Przelewy do US
Zlecanie przelewów odroczonych
Zakładanie zleceń stałych
Zarządzanie zleceniami stałymi
Podgląd aktywnych zleceń stałych
Potwierdzenia realizacji transakcji (pdf)
 
PŁATNOŚCI
Płatność przez Internet za pomocą usługi „Płać z BOŚ”
 
DOŁADOWANIE TELEFONU
Doładowanie dowolnego nr telefonu
Potwierdzenie doładowania telefonu (pdf)
Regulamin doładowań
 
LOKATY
Zakładanie lokat i prezentacja szczegółów lokaty
Zrywanie lokat
Prezentacja historii lokaty
Zarządzanie lokatami – prezentacja lokat aktywnych i możliwość nadawania nazw
 
KARTY
Prezentacja informacji o kartach , szczegóły (dostępne środki i limity)
Historia rachunków kart płatniczych (debetowych i kredytowych)
Prezentacja zablokowanych środków
Spłata zadłużenia karty kredytowej
Zmiana limitów karty kredytowej
 
KREDYTY
Sprawdzanie informacji i historii rachunków kredytowych
Podgląd historii transakcji oraz harmonogramu spłat
Zarządzanie kredytami – nadawanie nazw
 
KURSY WALUT
 
WNIOSKI
Wnioski – możliwość korzystanie z modułu obsługi wniosków, służącego do składania elektronicznych Dyspozycji przez Użytkownika
 
PUE ZUS
Możliwość założenia zaufanego profilu i korzystania z usług udostępnianych przez ZUS na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), w tym obsługi procesu składania wniosków o wypłatę świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 plus za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 
USTAWIENIA
Wiadomości – możliwość prowadzenia korespondencji pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem bankowości internetowej
Mój pulpit (możliwość konfiguracji strony startowej)
Mój pulpit (możliwość wybóru ulubionych MINIAPLIKACJI)
Terminarz
 
LOGOWANIE I AUTORYZACJA
Autoryzacja mobilna - Manual - autoryzacja mobilna
Hasło + SMSKod

Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa!

Przed zalogowaniem do BOŚBank24 upewnij się, że:

 • rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://bosbank24.pl/ i certyfikat strony jest prawidłowy wystawiony dla witryny bosbank24.pl przez firmę Unizeto Technologies S.A. (Certum Extended Validation CA SHA2)

Po zakończeniu pracy:

 • wyloguj się używając opcji Wyloguj, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
 • zamknij przeglądarkę internetową

Pamiętaj o systematycznym sprawdzaniu oraz instalowaniu na komputerze, laptopie oraz tablecie i smartfonie dostępnych aktualizacji i poprawek dostarczanych przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programu antywirusowego.


Ustawienia przeglądarek internetowych

 • korzystaj z jednej z zalecanych przez nas przeglądarek internetowych, możesz pobrać ją ze strony producenta: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome
 • na smartfonie i tablecie korzystaj z przeglądarki internetowej przeznaczonej dla odpowiedniego systemu operacyjnego, który posiadasz zainstalowany na swoim urządzeniu, dla:
  • iOS – Safari
  • Android – Google Chrome

Dzięki BOŚ SMS powiadomienia masz możliwość stałego kontrolowania stanu Twojego rachunku. 
W ramach wybranego pakietu możesz otrzymywać:

 • informacje o saldzie - sam wybierasz dzień i godzinę, o której chcesz otrzymywać wiadomość z Banku
 • informacje o statusie przelewu - potwierdzenie realizacji lub odrzucenia dowolnego przelewu
 • informacje o zmianie salda rachunku
 • informacje o debecie na rachunku - informacja o wystąpieniu debetu na rachunku
 • informacje o logowaniu do serwisu bankowości internetowej - informacja o udanym lub nieudanym logowaniu

Aby aktywować BOŚ SMS powiadomienia, wystarczy złożyć Dyspozycję w placówce Banku.

Pakiety SMS

Pakiet bezpłatny standardowy rozszerzony
opłata 0 zł 4,80 zł 7,50 zł
liczba sms-ów w ramach Pakietu 3 20 40
cena sms-a po wykorzystaniu sms-ów w ramach Pakietu 0,5 zł 0,25 zł 0,20 zł
okres rozliczeniowy 30 dni 30 dni 30 dni

Za korzystanie z Serwisu SMS w ramach Pakietu SMS pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Banku.

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:                                                           

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.