BOŚBank24

szybko, bezpiecznie i wygodnie

Dzięki bankowości internetowej BOŚBank24 masz dostęp do Twojego konta 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zarządzaj swoimi finansami tak jak lubisz, kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś.

Dyrektywa PSD2 wprowadza obowiązek stosowania mechanizmu tzw. silnego uwierzytelniania (ang. Strong Customer Authenticaion (SCA)). W nowym systemie BOŚBank24 został wprowadzony obowiązek stosowania dwuczynnikowego uwierzytelnienia Klienta, które zwiększa poziom bezpieczeństwa wykonywanych przez Ciebie operacji finansowych

Nowy system BOŚBank24 przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników, którzy w dotychczasowym systemie bankowości internetowej do autoryzacji wykorzystywali token sprzętowy jak i dla tych korzystających z autoryzacji kodami SMS.

Wszyscy użytkownicy  bankowości elektronicznej od 14 września 2019 r. mają możliwość  korzystania z nowego systemu BOŚBank24.

WAŻNE: Jeżeli jeszcze nie logowałeś się do nowego systemu BOŚBank24 prosimy Cię o wykonanie poniższych czynności.

 1. Jeżeli  korzystałeś w bankowości elektronicznej z tokenów sprzętowych, aby uzyskać dostęp do nowego systemu BOŚBank24  musisz przejść proces migracji. W tym celu zaloguj  się do nowego systemu  aktualnym narzędziem autoryzacji tj. tokenem sprzętowym i postępuj zgodnie z  naszą  Instrukcją.

  Realizacja procesu pozwali na zmianę systemu na nowy wraz ze zmianą narzędzia autoryzacji - na autoryzację mobilną lub autoryzację kodem SMS.

 2. Jeżeli  korzystałeś w bankowości elektronicznej z Hasła stałego i autoryzacji  kodem SMS, aby skorzystać z nowego systemu nie musisz  przechodzić procesu migracji. Logowanie do nowego systemu odbywa się na dotychczasowych zasadach, tzn. na stronie logowania do BOŚBank24 podaj Identyfikator do logowania oraz używane do tej pory Hasło (tryb maskowany), w kolejnym kroku system poprosi Cię również o wpisanie jednorazowego kodu potwierdzającego logowanie, który otrzymasz jako SMS. Dzięki temu realizacja Twoich operacji będzie bezpieczniejsza.


WAŻNE
:
Jeżeli przed 14 września logowałeś się już do nowego systemu BOŚBank24 (Hasłem stałym) prosimy Cię o wykonanie poniższych czynności:

 • wpisz w przeglądarkę internetową adres https://bosbank24.pl
 • w pierwszym kroku podaj swój  dotychczasowy Identyfikator do logowania (8-cyfrowy numer nadany Ci przez Bank)
 • w drugim kroku podaj wykorzystywane do tej pory Hasło (Kod dostępu) w trybie maskowanym - przy kolejnym  logowaniu Hasło (kod dostępu) będzie wymagane również w trybie maskowanym
 • w kolejnym kroku wpisz jednorazowy kod potwierdzający logowanie (6 cyfr), który otrzymasz jako SMS.

Pierwsze logowanie dla nowego użytkownika

 • wpisz w przeglądarkę internetową adres https://bosbank24.pl
 • w pierwszym kroku podaj swój  Identyfikator do logowania (8-cyfrowy numer nadany Ci przez Bank)
 • następnie, jeżeli wybrałeś metodę uwierzytelniania hasło + SMSKod, wpisz PIN do pierwszego logowania, który otrzymałeś SMSem. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę Hasła (ustal swoje własne Hasło zgodnie z instrukcjami, które będą wyświetlane na stronie do logowania)
 • jeżeli wybrałeś, jako metodę uwierzytelniania, autoryzację mobilną postępuj zgodnie z Instrukcją

Kolejne Logowanie

 • wpisz w przeglądarkę internetową adres https://bosbank24.pl/
 • w pierwszym kroku podaj swój  Identyfikator do logowania
 • następnie, jeżeli wybrałeś metodę uwierzytelniania hasło + SMSKod, wpisz wcześniej ustalone przez Ciebie Hasło (w trybie maskowanym) i w kolejnym kroku jednorazowy kod potwierdzający logowanie (6 cyfr), który otrzymasz jako SMS
 • jeżeli wybrałeś, jako metodę uwierzytelniania, autoryzację mobilną wpisz wcześniej ustalone przez Ciebie Hasło i potwierdź logowanie w aplikacji mobilnej BOŚtoken.


Użytkownicy  bankowości elektronicznej BOŚBank24 mogą korzystać z autoryzacji mobilnej za pomocą aplikacji BOŚtoken
umożliwiającej logowanie oraz autoryzację mobilną operacji w systemie.

Jeśli  chcesz korzystać z autoryzacji mobilnej  pobierz  i zainstaluj  aplikację dostępną w sklepach:

 • App Store - wymaga systemu iOS 12.0 lub nowszego - link 
 • Google Play, wymaga systemu Android 5.0 lub nowszego  - link

i  zapoznaj się z Instrukcją.

Pamiętaj : 

 • Twój  numer telefonu w bankowości elektronicznej musi być aktualny (w BOŚBank24 możesz go zweryfikować i zmienić tylko podczas  procesu migracji). Aktualny  numer telefonu jest niezbędny do prawidłowej obsługi kodów SMS oraz do sparowania Twojej  aplikacji BOŚtoken z systemem BOŚBank24. Poza procesem migracji zmiana numeru telefonu jest możliwa tylko w oddziale Banku.
 • Przed zalogowaniem do nowego systemu BOŚBank24 zaktualizuj swoją przeglądarkę internetową oraz wyczyść pliki cookies. Minimalne, rekomendowane wersje przeglądarek to:
  • Google Chrome 68.x
  • Mozilla Firefox 61.x
  • Microsoft Internet Explorer 11.x
  • Microsoft Edge 44.x
  • Safari 12.x (MacOS)

Więcej informacji na temat  przeglądarek i ich aktualizacji znajdziesz w naszej Instrukcji. 

Dyspozycję odblokowania dostępu możesz złożyć za pośrednictwem:


Uwaga! Za pośrednictwem Infolinii i Usługi TeleBOŚ nie ma możliwości dokonania zmiany dotychczasowego hasła. W tym celu, należy złożyć pisemną dyspozycję w dowolnym oddziale Banku. Po zmianie hasła do usługi BOŚBank24 należy postępować zgodnie z zasadami pierwszego logowania.

 

Zakres funkcjonalnosci BOŚBank24:
RACHUNKI
Informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku
Informacja o blokadach i przyznanym limicie na rachunku
Informacja blokadach na rachunku
Historia rachunku - podgląd historii operacji
Zestawienie historii transakcji na rachunku
Podgląd szczegółów transakcji
Potwierdzenie transakcji (pdf)
Wyciągi elektroniczne (pdf)
Zarządzanie rachunkami – nadawanie nazw
 
TRANSAKCJE/PŁATNOŚCI
Informacja o transakcjach (aktywnych, odrzuconych , anulowanych)
Informacja o szczegółach płatności
Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy (w tym do ZUS)
Przelew z zapisanego szablonu odbiorcy
Przelewy zagraniczne (SEPA, SWIFT, TARGET2)
Przelewy do US
Zlecanie przelewów odroczonych
Zakładanie zleceń stałych
Zarządzanie zleceniami stałymi
Podgląd aktywnych zleceń stałych
Potwierdzenia realizacji transakcji (pdf)
 
PŁATNOŚCI
Płatność przez Internet za pomocą usługi „Płać z BOŚ”
 
DOŁADOWANIE TELEFONU
Doładowanie dowolnego nr telefonu
Potwierdzenie doładowania telefonu (pdf)
Regulamin doładowań
 
LOKATY
Zakładanie lokat i prezentacja szczegółów lokaty
Zrywanie lokat
Prezentacja historii lokaty
Zarządzanie lokatami – prezentacja lokat aktywnych i możliwość nadawania nazw
 
KARTY
Prezentacja informacji o kartach , szczegóły (dostępne środki i limity)
Historia rachunków kart płatniczych (debetowych i kredytowych)
Prezentacja zablokowanych środków
Spłata zadłużenia karty kredytowej
Zmiana limitów karty kredytowej
 
KREDYTY
Sprawdzanie informacji i historii rachunków kredytowych
Podgląd historii transakcji oraz harmonogramu spłat
Zarządzanie kredytami – nadawanie nazw
 
KURSY WALUT
 
WNIOSKI
Wnioski – możliwość korzystanie z modułu obsługi wniosków, służącego do składania elektronicznych Dyspozycji przez Użytkownika
 
PUE ZUS
Możliwość założenia zaufanego profilu i korzystania z usług udostępnianych przez ZUS na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), w tym obsługi procesu składania wniosków o wypłatę świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 plus za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 
USTAWIENIA
Wiadomości – możliwość prowadzenia korespondencji pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem bankowości internetowej
Mój pulpit (możliwość konfiguracji strony startowej)
Mój pulpit (możliwość wybóru ulubionych MINIAPLIKACJI)
Terminarz
 
LOGOWANIE I AUTORYZACJA
Autoryzacja mobilna - Manual - autoryzacja mobilna
Hasło + SMSKod

Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa!

Przed zalogowaniem do BOŚBank24 upewnij się, że:

 • rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://bosbank24.pl/ i certyfikat strony jest prawidłowy wystawiony dla witryny bosbank24.pl przez firmę Unizeto Technologies S.A. (Certum Extended Validation CA SHA2)

Po zakończeniu pracy:

 • wyloguj się używając opcji Wyloguj, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
 • zamknij przeglądarkę internetową

Pamiętaj o systematycznym sprawdzaniu oraz instalowaniu na komputerze, laptopie oraz tablecie i smartfonie dostępnych aktualizacji i poprawek dostarczanych przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programu antywirusowego.


Ustawienia przeglądarek internetowych

 • korzystaj z jednej z zalecanych przez nas przeglądarek internetowych, możesz pobrać ją ze strony producenta: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome
 • na smartfonie i tablecie korzystaj z przeglądarki internetowej przeznaczonej dla odpowiedniego systemu operacyjnego, który posiadasz zainstalowany na swoim urządzeniu, dla:
  • iOS – Safari
  • Android – Google Chrome

Dzięki BOŚ SMS powiadomienia masz możliwość stałego kontrolowania stanu Twojego rachunku. 
W ramach wybranego pakietu możesz otrzymywać:

 • informacje o saldzie - sam wybierasz dzień i godzinę, o której chcesz otrzymywać wiadomość z Banku
 • informacje o statusie przelewu - potwierdzenie realizacji lub odrzucenia dowolnego przelewu
 • informacje o zmianie salda rachunku
 • informacje o debecie na rachunku - informacja o wystąpieniu debetu na rachunku
 • informacje o logowaniu do serwisu bankowości internetowej - informacja o udanym lub nieudanym logowaniu

Aby aktywować BOŚ SMS powiadomienia, wystarczy złożyć Dyspozycję w placówce Banku.

Pakiety SMS

Pakiet bezpłatny standardowy rozszerzony
opłata 0 zł 4,80 zł 7,50 zł
liczba sms-ów w ramach Pakietu 3 20 40
cena sms-a po wykorzystaniu sms-ów w ramach Pakietu 0,5 zł 0,25 zł 0,20 zł
okres rozliczeniowy 30 dni 30 dni 30 dni

Za korzystanie z Serwisu SMS w ramach Pakietu SMS pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Banku.

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:                                                           

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.